Navigacija

dr Biljana Davidović-Plavšić

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07HOS881 Klinička biohemija
2C16HEM001 Naučno-istraživački rad u hemiji
2C16HEM029 Biohemijska toksikologija
1C07HOS444 Toksikološka hemija
1C07HOS194 Biohemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Odnos pH i aktivnosti enzima alanin aminopeptidaze i gama-glutamiltransferaze u urinu pacijenata tretiranih metotreksatom.

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 10
  Strana od 29
  Strana do 33

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  Aktivnost enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Biljana Davidović-Plavšić
  Volumen 30
  Strana od 1
  Strana do 5

  Aktivnosti enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 29
  Strana od 44
  Strana do 47

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić
  Strana od 1
  Strana do 3

  Alterations in anti-oxidative defence enzymes in erythrocytes from sporadic amyotrophic lateral sclerosis (SALS) and familial ALS patients

  Časopis CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Nikolić-Kokić, Zorica Stević, Duško Blagojević, Biljana Davidović-Plavšić, David R Jones i Mihajlo B Spasić
  Strana od 589
  Strana do 593

  Odnos koncentracija oksalata i citrata u urinu ispitanika sa bubrežnim kamencima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 78

Radovi sa skupova

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin

Knjige

  Biohemija I

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-56-1
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Kojić i Jelena Purać
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 252

  PRAKTIKUM IZ HEMIJE I MEDICINSKE BIOHEMIJE

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-87-3
  Godina 2010
  Autori Živko Saničanin, Snežana Uletilović i Biljana Davidović-Plavšić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Toksični efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro

Terbutilazin je široko primjenjivani herbicid. U korovskim biljkama inhibira fotosintezu. Zbog svoje stabilnosti terbutilazin je prisutan u zemlji, površinskim i podzemnim vodama. Može se akumulirati u biljnim i životinjskim organima, a preko lanca ishrane dospijeti i u ljudski organizam. Pripada grupi toksičnih materija koje nisu kancerogene...

Broj projekta 0830908
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim mr Ivan Samelak
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 10111.0 BAM