Navigacija

Biljana Davidović-Plavšić
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Biohemija i molekularna biologija
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija

Prirodno-matematički fakultet

1C07HOS444 Toksikološka hemija
1C07HOS194 Biohemija
1C07HOS881 Klinička biohemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Odnos pH i aktivnosti enzima alanin aminopeptidaze i gama-glutamiltransferaze u urinu pacijenata tretiranih metotreksatom.

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 10
  Strana od 29
  Strana do 33

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  Aktivnost enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Biljana Davidović-Plavšić
  Volumen 30
  Strana od 1
  Strana do 5

  Aktivnosti enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 29
  Strana od 44
  Strana do 47

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić
  Strana od 1
  Strana do 3

  Alterations in anti-oxidative defence enzymes in erythrocytes from sporadic amyotrophic lateral sclerosis (SALS) and familial ALS patients

  Časopis CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović-Plavšić
  Strana od 589
  Strana do 593

  Odnos koncentracija oksalata i citrata u urinu ispitanika sa bubrežnim kamencima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 78

Radovi sa skupova

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin

Knjige

  PRAKTIKUM IZ HEMIJE I MEDICINSKE BIOHEMIJE

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-87-3
  Godina 2010
  Autori Živko Saničanin, Snežana Uletilović i Biljana Davidović-Plavšić
  Tip knjige pomoćni udžbenik