Navigacija

prof. dr Branka Maksimović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B31205a Engleski jezik II (Strani jezik II)
B52323 Engleski jezik u struci
B31125 Engleski jezik I
B31225 Engleski jezik II
B32326 Engleski jezik u struci
B31107a Engleski jezik I (Strani jezik I)
B52405a Engleski jezik u struci (Strani jezik u struci)
B51207a Engleski jezik II -gr.(Strani jezik II-gr.)

Poljoprivredni fakultet

OAE07EJ1 Engleski jezik 1
OAP12EJ Engleski jezik
OAE07EJ2 Engleski jezik 2

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK09STJE Strani jezik (engleski jezik)
OBK10STJEi Strani jezik (engleski jezik)
OBK16ENG Engleski jezik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  VARIABLES AFFECTING LANGUAGE LEARNING STRATEGIES

  Časopis International Journal of Arts and Sciences
  Godina 2014
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 26
  Strana do 30

  YOUNG CHILDREN LEARNING LANGUAGES

  Časopis English Online - Articles for Learners
  Godina 2014
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 16
  Strana do 20

  Musicology student motivation for English learning

  Časopis SOUND
  Godina 2013
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 39
  Strana do 46

  Developing reading activities in Medical English texts

  Časopis At a Glance
  Godina 2013
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 61
  Strana do 67

  Class Games in Legal English Teaching

  Časopis Hong Kong Law Journal
  Godina 2013
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 217
  Strana do 221

  INTERPRETATIVNO-AUTORSKI ŽANROVI ESEJA NA ENGLESKOM JEZIKU

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2011
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 419
  Strana do 422

  Appropriate situations use or not to use games in teaching legal English

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 48
  Strana do 52

  American English and English Language dissolution

  Časopis Revena
  Godina 2010
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 7
  Strana do 13

  About a Foreign Language Study through the Phonetic Transcription

  Časopis Revena
  Godina 2010
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 13
  Strana do 20

  Zamke u engleskom jeziku

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 86
  Strana do 91

  Drill and Contemporary Foreign Language Teaching

  Časopis Articles Gratuits for Education
  Godina 2007
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 11
  Strana do 14

  Approaches to Foreign Language Teaching

  Časopis JBIS-JOURNAL OF THE BRITISH INTERPLANETARY SOCIETY
  Godina 2007
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 38
  Strana do 43

  O prevođenju termina iz pravnih i političkih nauka

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2007
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 131
  Strana do 139

  Metastaze karcinoma dojke u plućni parenhim i pleuru, terapijski pristupi i dvogodišnje praćenje-naša iskustva (prevod teksta)

  Časopis Značenja
  Godina 2006
  Autori Zdenka Gojković, Branka Maksimović, R Rašeta, P Lazić, Ž Vranješ i Ivanka Rakita
  Strana od 319
  Strana do 332

  Tuberkuloza dojke-primjeri iz prakse (prevod teksta)

  Časopis ZNAČENJE
  Godina 2006
  Autori Branka Maksimović, Zdenka Gojković, P Lazić i B Janjić
  Strana od 311
  Strana do 318

  Primjenljivost epske formule u svijetlu kritike i u naučnom fokusu

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2001
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 21
  Strana do 25

  Lord Perijeva formula u našoj epici

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2000
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 13
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  LANGUAGE LEARNING STRATEGY: DUCUMENTARY FILMS IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

  Naučni skup ece2013 The Inaugural European Conference on Education
  Publikacija ECTC Journal No.10
  Godina 2013
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 23
  Strana do 28

  Age and Second Language Acquisition

  Naučni skup 4TH ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES CONFERENCE
  Publikacija ESP Journal No.5
  Godina 2013
  Autori Branka Maksimović
  Strana od 24
  Strana do 30

Ostali radovi

  Partnerstvo u međunarodnom projektu sa Elektronskim fakultetom Niš - Engleski jezik na nematičnim katedrama

  Godina 2015
  Autori Branka Maksimović

  Doktorska teza

  Godina 2003
  Autori Branka Maksimović

  Magistarska teza

  Godina 1999
  Autori Branka Maksimović

Knjige

  AN OUTLINE OF MEDICAL ENGLISH - THE HUMAN BODY

  Izdavač Medicinski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-90-3
  Godina 2015
  Autori Branka Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Engleski jezik za potrebe studenata medicine

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-90-3
  Godina 2011
  Autori Branka Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Legal English Terms with Short Grammar

  Izdavač Grafid d.o.o
  ISBN 978-99938-50-38-0
  Godina 2009
  Autori Branka Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  English In Medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-44-6
  Godina 2009
  Autori Branka Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  English Grammar Handbook

  Izdavač GrafoMark Laktaši
  ISBN 99938-36-39-7
  Godina 2004
  Autori Branka Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik