Navigacija

dr Mićo Gaćanović

Nastavnik - II-4
Elektrotehnički fakultet
051/221-820

Predmeti

Mašinski fakultet

07O3ZDES Zaštita od opasnog dejstva električne energije
M1EZ Elektromagnetna zračenja

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS996 Elektrotehnika i tehnologija 1
1C10TNS1009 Elektrotehnika i tehnologija 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Programirane korekcione karakteristike sluha za ambijentalno slušanje bez slušnih aparata

  Naučni skup Konferencija ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 54. Konferencije za ETRAN2010, Donji Milanovac, Srbija
  Godina 2010
  Autori Ferid Softić, Zlatko Bundalo, Mićo Gaćanović i Željko Blagojević
  Strana od EL2.3-1
  Strana do EL2.3-4

  Modeling and analysis of temperature characteristics of solar cells and photovoltaic module

  Naučni skup International ReCiMiCo workshop
  Publikacija Proceedings of International ReCiMiCo workshop, Novi Sad, Serbia
  Godina 2010
  Autori Ferid Softić, Zlatko Bundalo, Aleksandar Stjepanović, Mićo Gaćanović, Mladen Knežić i Željko Ivanović
  Strana od 93
  Strana do 98

  Metod pasivne eliminacije statičkog elektriciteta

  Naučni skup Simpozijum PES
  Publikacija Zbornik radova 4. međunarodnog simpozijuma PES96, Niš, Srbija
  Godina 1996
  Autori Mićo Gaćanović, Ljubiša Golubović, Gostimir Gaćanović, Jelenko Vlajić, Zlatko Bundalo i Slaven Ćosić
  Strana od 129
  Strana do 134

  Nove metode mjerenja statičkog naelektrisanja

  Naučni skup Simpozijum PES
  Publikacija Zbornik radova 4. međunarodnog simpozijuma PES96, Niš, Srbija
  Godina 1996
  Autori Ljubiša Golubović, Mićo Gaćanović, Gostimir Gaćanović, Zlatko Bundalo i Slaven Ćosić
  Strana od 141
  Strana do 143