Navigacija

Nataša Mrđa Bošnjak, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast tehničke mehanike u građevinarstvu
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07TM2 Tehnička mehanika 2

Tehnološki fakultet

B52321 Mehanika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DIMENSIONING STEEL STRUCTURE OF RECTANGULAR TANK ACCORDING TO THE EUROCODE

  DOI 10.14415/zbornikGFS28.1
  Časopis JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
  Godina 2015
  Autori Miroslav Bešević, Nataša Mrđa, Danijel Kukaras, Aleksandar Prokić i Radomir Cvijić
  Broj 28
  Strana od 7
  Strana do 21

  Elasto-plastično izvijanje i ostali efekti membranskih sila u tankozidnim nosačima

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301248M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Dijana Majstorović, Milorad Došenović, Nataša Mrđa i Dragan Milašinović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 248
  Strana do 256
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/1431

  Bifurkaciona stabilnost tankih ploča sa implementacijom računarskog programa

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301202M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Nataša Mrđa, Dijana Majstorović, Milorad Došenović i Dragan Milašinović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 202
  Strana do 213
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/1427/1329

  Dynamical analysis of stiffened plates using the compound strip method

  DOI 10.1016/j.engstruct.2012.10.013
  Časopis ENGINEERING STRUCTURES
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Borković, Nataša Mrđa i Saša Kovačević
  Volumen 50
  Strana od 56
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029612005317

  Viskoelastična analiza prethodno napregnutih betonskih grednih nosača metodom konačnih traka

  Časopis Građevinski materijali i konstrukcije
  Godina 2013
  Autori Dragan Milašinović, Mila Svilar, Nataša Mrđa, Laura Tuza, Branislav Novkov i Ljubomir Milašinović
  Volumen 56
  Broj 3
  Strana od 3
  Strana do 28
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0543-07981303003M

Radovi sa skupova

  QUASI - STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING AND ULTIMATE STRENGTH OF FOLDED - PLATE STRUCTURES

  Naučni skup GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA 6. INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Aleksandar Borković, Radomir Cvijić i Nataša Mrđa

  STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING OF THINWALLED STRUCTURES USING THE FINITE STRIP METHOD

  Naučni skup iNDiS 2015 PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION AND RENEWAL IN THE CIVIL ENGINEERING International Scientific Conference
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2015
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Nataša Mrđa i Radomir Cvijić
  Strana od 67
  Strana do 73

  Use of open educational resources in teaching process at Faculty of Architecture, Civil engineering and Geodesy of Banja Luka – survey

  Naučni skup The Sixth International Conference on e-Learning
  Godina 2015
  Autori Saša Tatar, Dijana Majstorović, Nataša Mrđa, Aleksandar Borković i Roberto Linzalone
  Strana od 137
  Strana do 141

  Analiza ponašanja sidara u sidrišnoj zoni usled dejstva zemljotresa

  Naučni skup Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.121
  Publikacija Zbornik radova građevinskog fakulteta
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Prokić, Nataša Mrđa i Elefterija Zlatanović
  Strana od 901
  Strana do 909
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=18&rad_id=217

  Bifurkaciona stabilnost tankih ploča metodom konačnih elemenata

  Naučni skup Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.042
  Publikacija Zbornik radova građevinskog fakulteta
  Godina 2014
  Autori Nataša Mrđa i Dragan Milašinović
  Strana od 319
  Strana do 324
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=18&rad_id=138

  Dynamical analysis of stiffened plates using the compound strip method

  Naučni skup 7th International Conference on Computational Mechanics for Spatial Structures
  Publikacija Proceedings of: 7th International Conference on Computational Mechanics for Spatial Structures
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Borković, Nataša Mrđa i Saša Kovačević
  Strana od 58
  Strana do 62

  Modeliranje ojačanih ploča primjenom metoda složenih traka

  Naučni skup Međunarodni naučno - stručni skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra
  Publikacija Zbornik radova/ Međunarodni naučno stručni skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra"
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Borković, Nataša Mrđa i Saša Kovačević

Projekti

Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje potpomognuto tehnologijom

Projekat promoviše koncept aktivnog učenja i bolje motivacije kroz implementaciju otvorenih edukativnih resursa (OER) u obrazovnom procesu radi poboljšanja znanja studenata i pružanja prilike za cjeloživotno učenje zaposlenima u privredi. Prvi cilj je osnivanje OER mreže za usvajanje koncepta učenja potpomognutog tehnologijom unutar ustanova visokog obrazovanja kao i cjeloživotnog učenja u preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana.

Broj projekta 8300146
Tip projekta Tempus
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksandar Borković
Projektni tim Radovan Vukomanović
Nataša Mrđa Bošnjak, ma
prof. dr Ljubiša Preradović
prof. dr Milenko Stanković
Dragana Tepić
Vesna Savić
Dijana Majstorović, ma
doc. Maja Ilić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.12.2013.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 79633.0 BAM