Navigacija

Žana Topalović
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Hidrotehnika
Datum izbora u zvanje 29. novembar 2012.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije
OGH07IHID Inženjerska hidrologija
OGH07RR Regulacija rijeka
OG07HID Hidrologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nove paradigme u planiranju, projektovanju i izgradnji nacelja

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Slavko Maksimović, Boris Jandrić, Žana Topalović, Raduška Cupač, Slađana Bundalo, Una Umićević, Tatjana Mrđenović, Maja Milinković i Ranko Božović
  Broj 12/2015
  Strana od 22
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Towards catchment scale flood protection and climate change resilience, case study: Vrbas River Basin

  Naučni skup Eastern Young Water Proffessional Conference - International Water Association
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović

  Integralne interakcije urbane infrastrukture i ekosistema u planiranju

  Naučni skup VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Boris Jandrić, Slavko Maksimović, Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Žana Topalović, Raduška Cupač i Slađana Bundalo

  Hidrološko modeliranje sliva rijeke Vrbas za izradu vodno-energetske studije

  Naučni skup 16. naučno savetovanje SDHI i SDH, Donji Milanovac, Srbija
  Publikacija Zbornik radova sa 16. naučnog savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović, Vaso Milišić i Jasna Plavšić
  Strana od 686
  Strana do 700

  Reconstruction of existing conventional storm drainage system in developing countries with inclusion of BMP elements: A case study

  Naučni skup Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling, Belgrade, Serbia
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović i Boris Jandrić

  Efekti primjene objekata za ublažavanje površinskog oticaja u sistemima kišne kanalizacije-primjer gradskog podsliva u Banjaluci

  Naučni skup 10. jubilarna međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina-Pale
  Publikacija Zbornik radova sa 10. jubilarne međunarodne konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi
  Godina 2010
  Autori Žana Topalović
  Strana od 279
  Strana do 285