Navigacija

doc. dr Dijana Simonović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Urbanizam i planiranje prostora
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07UT Urbanistička tehnika
OA07UK Urbanistička kompozicija
OA07UP2 Urbanističko projektovanje 2
OAU07URP Urbana regeneracija predgrađa
OA07UP1 Urbanističko projektovanje 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ZNAČAJ VALORIZACIJE I REAKTIVACIJE INDUSTRIJSKOG NASLJEĐA XX VIJEKA ZA KULTURNI IDENTITET REPUBLIKE SRPSKE

  DOI 10.7251/AGGPLUS1402016S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 16
  Strana do 30
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index

  Značaj valorizacije i reaktivacije industrijskog nasljeđa XX vijeka za kulturni identitet Republike Srpske

  DOI 10.7251/AGGPLUS1402016S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Volumen [2] 2014 2[1]
  Strana od 16
  Strana do 30
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/1830/1751

  "REHABILITATION OF URBAN IDENTITY OF CITIES IN THE BANJA LUKA REGION THROUGH URBAN FORM REGULATION"

  DOI 10.2298/SPAT1330028S
  Časopis SPATIUM International Review
  Godina 2013
  Autori Dijana Simonović
  Broj 30
  Strana od 28
  Strana do 32

  „Izazovi osporenih vrijednosti i značaja regeneracije napuštenih i nedovoljno iskorišćenih prostora u Republici Srpskoj“

  DOI 10.7251/ AGGPLUS13010545
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Dijana Simonović i Dalibor Ilić
  Volumen 1
  Strana od 54
  Strana do 69

  Promišljanje pristupa regeneraciji urbanog pejzaža: brownfield prostori kao strateški resurs

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301028N
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Nevena Novaković, Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 28
  Strana do 39
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

Radovi sa skupova

  Kulturni pejzaž Ćopićevih Hašana kao alternativni model integralnog razvoja

  Naučni skup STEPGRAD 2016 - XII međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija XII međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu Zbornik radova. Elektronsko izdanje - distribucija putem prenosne USB memorije i internet stranice konferencije
  Godina 2017
  Autori Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  Cultural geography, identity and public discourse: two cases from the former Yugoslavia

  Naučni skup Culture and Art: Research and Management
  Godina 2015
  Autori Dijana Simonović i Svetlana Mitić
  Strana od 457
  Strana do 463

  BrownInfo metodologija i softver: ključ aktiviranja lokalnih razvojnih potencijala

  Naučni skup XI Međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u garditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova XI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremena teorija i praksa u garditeljstvu
  Godina 2015
  Autori Tijana Vujičić, Aleksandra Đukić i Dijana Simonović
  Strana od 557
  Strana do 564

  „Cultural Landscape Preservation - an integral approach - the program of revitalization of the complex of Fort Kastel in Banja Luka"

  Naučni skup ICOMOS Regional Scientific Conference - Proposals for Recovery and Revitalization of Heritage in the Region of South East Europe
  Publikacija Proceedings of ICOMOS Regional Scientific Conference - Proposals for Recovery and Revitalization of Heritage in the Region of South East Europe
  Godina 2015
  Autori Goran Simonović, Nevena Novaković i Dijana Simonović

  "Proces regeneracije braunfilda u Republici Srpskoj: geneza, stanje i perspektive"

  Naučni skup Letnja škola urbanizma
  Publikacija Planiranje prostora, urbanizam i izgradnja, komplementarni zakoni i reindustrijalizacija
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, Dijana Simonović i Nevena Novaković
  Strana od 249
  Strana do 260

  Inventory of neglected and unused structures of former industrial complex Incel in Banja Luka

  Naučni skup BrownInfo 2014 International Academic Conference
  Publikacija BROWNINFO 2014 Proceedings of International Academic Conference
  Godina 2014
  Autori Tijana Vujičić, Dijana Simonović i Dalibor Ilić
  Strana od 185
  Strana do 194
  Veb adresa https://drive.google.com/a/agfbl.org/file/d/0B9kkXXQndjKwZHRZcVFDUnhGUW8/view

  "Towards a strategy of regeneration of urban landscape: brownfields as a strategic resource"

  Naučni skup I International Conference „Ecology of urban areas 2011“
  Publikacija Proceedings of I International Conference „Ecology of urban areas 2011“
  Godina 2011
  Autori Dijana Simonović, Nevena Novaković i Tijana Vujičić
  Strana od 439
  Strana do 449

  „Kristalizacija urbanog pejzaža kroz remodelovanje tvrđave Kastel u Banjaluci“

  Naučni skup Znakovi pored puta: Vizuelne komunikacije u urbanom prostoru
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa Znakovi pored puta – vizuelne komunikacije u urbanom prostoru
  Godina 2007
  Autori Dijana Simonović, Nevena Novaković i Maja Đilas
  Strana od 39
  Strana do 49

  Regija Banja Luke - specifičnosti i značaj u odnosu na okruženje

  Naučni skup Regionalizacija Srbije i Crne Gore - put u evropske integracione procese
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Dijana Simonović i Saša Čvoro
  Strana od 210
  Strana do 222

Ostali radovi

  Browninfo Methodology and Software for Development of Interactive Brownfield Databases

  Concluding remark from the editors in International Scientific Monograph BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield Database Development

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Strana od 351
  Strana do 359

  Introduction of International Scientific Monograph BROWNINFO.Toward a Methodological Framework for Brownfield Database Development

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Strana od 8
  Strana do 15

  BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield Database Development

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović i Tijana Vujičić

  Model of analysis of industrial structures as a tool for creation of brownfiled databases: a case study of the Incel industrial complex in Banja Luka

  Godina 2014
  Autori Tijana Vujičić, Dijana Simonović i Dalibor Ilić
  Strana od 135
  Strana do 156

  Valuation and reactivation of the 20th-century industrial heritage and its relevance for strengthening the cultural identity of the Republic of Srpska

  Godina 2014
  Autori Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Strana od 23
  Strana do 42

  Methodological framework for brownfiled database developement in the Republic of Srpska

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović i Tijana Vujičić
  Strana od 15
  Strana do 20

Knjige

  BROWNINFO. Priručnik za uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering
  ISBN 978-99955-752-1-2 1.
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Tijana Vujičić, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Dubravko Aleksić, Anita Milaković i Jelena Medić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 176
  Veb adresa http://bit.ly/browninfo2014

  Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta gradova Banjaluke i Graca

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN ISBN 978-99955-667-2-2
  Godina 2010
  Autori Dijana Simonović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299

  Urbana i graditeljska obnova grada Banjaluke u duhu održivog razvoja - uvodna razmatranja (Urban and Architectural Renewal in the Spirit of the City of Banja Luka's Sustainable Development – Introductory Reflections). Monografija naučno-istrživačkog projekta Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISBN 978-99938-616-8-3
  Godina 2008
  Autori Dijana Simonović i Nevena Novaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 475

Umjetnički radovi

  Treća nagrada na 25. Međunarodnom salonu urbanizma u kategoriji Zaštita ambijentalnog i graditeljskog naseđa kroz studije, istraživanja i projekte za rad Studija za aktiviranje razvojnih potencijala spomen područja "Bašta Sljezove boje" u Hašanima

  Izdavač 25. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Sremska Mitrovica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2016
  Autori Dijana Simonović, Nevena Novaković, Tijana Vujičić, Anita Milaković, Una Umićević, Jugoslav Grujić i Goran Simonović

  Priznanje na 24. Međunarodnom salonu urbanizma u kategoriji Publikacije za Međunarodnu naučnu monografiju BrownInfo. Ka metodološkom okviru za kreiranje informacione platforme zapuštenih i neiskorišćenih prostora

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 6-13 novembra 2015.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović i Tijana Vujičić

  Projekat rekonstrukcije i uređenja parka „Mladen Stojanović", Banja Luka

  Izdavač RESTART - Arhitektura u Bosni i Hecegovini 1995.-2010., ur. Hans Ibelings, Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonsko -urbanistički projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  Idejni projekat rekonstrukcije i uređenja parka Mladen Stojanović u Banjoj Luci

  Izdavač 16. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2007
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić