Navigacija

Marina Radulj
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Arhitektonsko projektovanje
Datum izbora u zvanje 28. maj 2013.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07AP7 Arhitektonsko projektovanje 7
OA07AP6 Arhitektonsko projektovanje 6
OA07AP10 Arhitektonsko projektovanje 10

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Architectural Notation and Design Process

  DOI accepted for publishing
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od -
  Strana do -
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/

Radovi sa skupova

  Screening for the economic important viruses of beans accessions in collection in Gene Bank in Republic of Srpska

  Naučni skup 52. HRVATSKI i 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA
  Godina 2017
  Autori Biljana Lolić, Duška Delić, Mariana Radulović, Mirela Kajkut, Marina Radulj, Vida Todorović i Gordana Đurić
  Strana od 36
  Strana do 36

  Memorijalna arhitektura i značenje – prikaz konkursog rješenja za Spomen područje Donja Gradina

  Naučni skup XII Međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljestvu.
  Publikacija Zbornik radova XII Međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljestvu. Banjaluka: Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-gređevinsko-geodetski fakultet.
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 197
  Strana do 204
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

Umjetnički radovi

  Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Memorijalni centar u spomen-području Donja Gradina

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Danijela Pavičić

  Memorial Complex

  Izdavač BALCAN Architectural Biennale 2013 Theme of Exibition Intersection
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.05.-09.06.2013.
  Tehnika urbanističko arhitektonski idejni projekat- plakat
  Godina 2013
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  "Memorijal Complex" - Restart - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika plakati
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  - „Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1991-1996”, 32. Salon arhitekture "Prilagođavanje... arhitektura plus"

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.03-30.04. 2010.
  Tehnika idejni projekat- plakat
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Park Mladen Stojanović, Banja Luka

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  Izložba radova prispjelih na Međunarodni opšti javni konkurs za izradu Idejnog rješenja Spomen Kompleksa

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4-11 mart 2008
  Tehnika plakti
  Godina 2008
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Idejni projekat rekonstrukcije i uređenja parka Mladen Stojanović u Banjoj Luci

  Izdavač 16. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2007
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić