Navigacija

doc. dr Marina Radulj
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Arhitektonsko projektovanje
Datum izbora u zvanje 28. maj 2013.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07AP6 Arhitektonsko projektovanje 6
OA07AP7 Arhitektonsko projektovanje 7
OA07AP10 Arhitektonsko projektovanje 10

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Architectural Notation and Design Process

  DOI accepted for publishing
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od -
  Strana do -
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/

Radovi sa skupova

  Screening for the economic important viruses of beans accessions in collection in Gene Bank in Republic of Srpska

  Naučni skup 52. HRVATSKI i 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA
  Godina 2017
  Autori Biljana Lolić, Duška Delić, Mariana Radulović, Mirela Kajkut, Marina Radulj, Vida Todorović i Gordana Đurić
  Strana od 36
  Strana do 36

  Memorijalna arhitektura i značenje – prikaz konkursog rješenja za Spomen područje Donja Gradina

  Naučni skup XII Međunarodna naučno-stručna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljestvu.
  Publikacija Zbornik radova XII Međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljestvu. Banjaluka: Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-gređevinsko-geodetski fakultet.
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 197
  Strana do 204
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

Umjetnički radovi

  Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Memorijalni centar u spomen-području Donja Gradina

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Danijela Pavičić

  Memorial Complex

  Izdavač BALCAN Architectural Biennale 2013 Theme of Exibition Intersection
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.05.-09.06.2013.
  Tehnika urbanističko arhitektonski idejni projekat- plakat
  Godina 2013
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  "Memorijal Complex" - Restart - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika plakati
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  - „Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1991-1996”, 32. Salon arhitekture "Prilagođavanje... arhitektura plus"

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.03-30.04. 2010.
  Tehnika idejni projekat- plakat
  Godina 2010
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Park Mladen Stojanović, Banja Luka

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

  Izložba radova prispjelih na Međunarodni opšti javni konkurs za izradu Idejnog rješenja Spomen Kompleksa

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4-11 mart 2008
  Tehnika plakti
  Godina 2008
  Autori Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Idejni projekat rekonstrukcije i uređenja parka Mladen Stojanović u Banjoj Luci

  Izdavač 16. Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika arhitektonski projekat
  Godina 2007
  Autori Saša Čvoro, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Marina Radulj i Predrag Tontić

Projekti

Razvoj i implementacija kurseva za pozorišne tehničare i šefove scene

Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje interdisciplinarnih kurseva koji će biti spoj znanja iz oblasti umjetnosti i tehnologije, na način koji će omogućiti odgovarajući učesnicima da steknu kompetencije koje će biti primjenljive u profesionalnom životu. Implementacija kurseva bi donijela poboljšanje kreativnih, tehničkih i sigurnosnih standarda rada u pozorištima i javnim prostorima u partnerskim zemljama, u skladu sa praksom u zemljama EU.

Broj projekta 8300301
Tip projekta Tempus
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Marina Radulj
Projektni tim prof. dr Milenko Stanković
doc. mr Draško Gajić
Vesna Savić
doc. Nevena Novaković
Maja Ilić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2012.
Završetak projekta 01.10.2015.
Vrijednost projekta 817345.0 BAM