Navigacija

mr Nataša Popović-Miletić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, kancelarija D13

051/462-616
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast menadžment u građevinarstvu
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGK07UP Upravljanje projektima
OG07TG Tehnologija građenja
OA07OIR Organizacija i izvođenje radova
OA07PIGE Prostorna i graditeljska ekonomika
OG07OG Organizacija građenja
OG07IEK Inženjerska ekonomija
OG07PN Projektovanje i nadzor
OG08IEK Inženjerska ekonomija
OAI07UI Upravljanje investicijama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Numerical modelling in seismic analysis of tunnels regarding soil–structure interaction

  DOI 10.2298/FUACE1303251Z
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2013
  Autori Elefterija Zlatanović, Gordana Broćeta i Nataša Popović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 251
  Strana do 267
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  Višekriterijumsko odlučivanje primjenom metode PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup Prvi nacionalni simpozijum - "TEIK 2010 - Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova – Knjiga 3, ISBN 978-86-80295-86-2
  Godina 2010
  Autori Nataša Popović-Miletić, Gordana Broćeta i Natalija Popović
  Strana od F17
  Strana do F26

  Ispitivanja samozbijajućeg betona sa agregatima različitog porjekla

  Naučni skup Jedanaesti nacionalni i peti međunarodni naučni skup - "iNDIS 2009 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
  Godina 2009
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta, Nataša Popović-Miletić, Ivana Butorac i Ratko Kljajić
  Strana od 237
  Strana do 244