Navigacija

mr Svetlana Mitić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 5

051/340-136
lokal 136
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 30. novembar 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

12EMNEJ3 Metodika nastave engleskog jezika 3
09EMET2 Metodika 2
12ESEJ1 Savremeni engleski jezik 1
12EMP Metodička praksa
12EMNEJ2 Metodika nastave engleskog jezika 2
09EMET1 Metodika 1
12EMNEJ1 Metodika nastave engleskog jezika 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sahib Nenada Veličkovića – romanom uprkos balkanizmu

  DOI 10.7251/fil1409277m
  Časopis FILOLOG
  Godina 2014
  Autori Svetlana Mitić
  Volumen V
  Broj 9
  Strana od 277
  Strana do 285

Radovi sa skupova

  Cultural geography, identity and public discourse: two cases from the former Yugoslavia

  Naučni skup Culture and Art: Research and Management
  Godina 2015
  Autori Dijana Simonović i Svetlana Mitić
  Strana od 457
  Strana do 463

  Obscuring one’s self: J. M. Coetzee’s fictional autobiographies

  Naučni skup Going Against the Grain: Essays on Literary and Language Studies
  Godina 2014
  Autori Svetlana Mitić
  Strana od 90
  Strana do 96

  Product writing for better linguistic and cultural acquisition by English language students.

  Naučni skup Applying Intercultural Linguistic Competence To Foreign Language Teaching And Learning
  DOI ISBN 978-9958-834-21-9
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Applying Intercultural Linguistic Competence To Foreign Language Teaching And Learning
  Godina 2014
  Autori Sanja Josifović-Elezović i Svetlana Mitić
  Strana od 1953
  Strana do 1960

  Model for defining minimal elements for qualification standards in teacher education

  Naučni skup Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  Publikacija Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  Godina 2014
  Autori Selma Porobić, Alma Dizdarević, Haris Muhić, Mile Dželalija, Edina Špago Ćumurija, Marijana Sivrić, Samra Međedović, Draženko Jorgić, Vanes Mešić, Svetlana Mitić i Nevzet Veladžić
  Strana od 257
  Strana do 264

  Inovacije u nastavi jezika struke – razvijanje jezičkih veština kao sredstvo poboljšanja jezičke kompetencije

  Naučni skup Međunarodna konferencija „Jezik struke: izazovi i perspektive”
  Godina 2011
  Autori Svetlana Mitić

  Studentske prezentacije u nastavi engleskog jezika za posebne namene

  Naučni skup Novi aspekti u nastavi jezika
  Godina 2006
  Autori Svetlana Mitić

Ostali radovi

  Reciprocal Peer Learning for Pre-service English Language Teacher Education at Banja Luka University