Navigacija

mr Željka Jovanić
viši umjetnički saradnik

Umjetnički saradnik - II-6
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Majstorski kurs prof. Mateje Zupana

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Sonja Čule flauta, Željka Jovanić klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Sonja Čule flauta, Željka Jovanić klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Sonja Čule flauta, Željka Jovanić klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Sonja Čule flauta, Željka Jovanić klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Koncert MePZ Davorin Jenko

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Banja Luka, Dani Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Koncert katedre za duvačke instrumente - Dani Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Muzička razglednica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Svetosavski bal

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Željka Jovanić

  Konceret studenata violine Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Željka Jovanić

  Koncert povodom dana Univerziteta u Banja Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Željka Jovanić

  KOncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Željka Jovanić

  Koncertna praksa

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Željka Jovanić

  Koncertna praksa

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Željka Jovanić

  Takmičenje mladih violinista

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert dua Sonja Čule i Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert dua Sonja Čule i Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert duo Sonja Čule i Željklj Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert duo Sonja Čule, Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert klavirskog dua

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Praznični matine, klavirski duo Snježana Popović Vuleta i Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert duo Sonja Čule, Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert 140 godina od rođenja Sergeja Rahmanjinova

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Diplomski koncert Aleksandre Kopić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata flaute

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Svetski dan muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Polugodišnji koncert OMŠ "Branko Smiljanić"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncertna praksa

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert povodom Dana opštine Prnjavor

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Dani Vlade S. Miloševića - Koncert studenata Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Dani Vlade S. Miloševića - Koncert studenata kompozicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  140 godina od rođenja Sergeja Rahmanjinova

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Željka Jovanić

  Svjetski dan muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Koncert klavirskog dua Snježana Popović Vuleta i Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Koncert klavirskog dua Snježana Popović Vuleta i Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Koncert klavirskog dua Snježana Popović Vuleta, Željka Jovanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Koncert nastavnika Akademije umjetnosti, katedra za klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Diplomski koncert Nenada Trbojevića

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Željka Jovanić

  Majstorski kurs prof. Nataše Veljković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Treći međunarodni festival Aranđelovac - Tadić Milica druga nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Treći međunarodni festival Aranđelovac, Tamara Gojković - druga nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Master klas prof. Nataša Veljković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Koncert sa violinistkinjom Natalijom Knežević

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na Svetosavskoj akademiji

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Željka Jovanić

  Master klas, prof. Konstantin Bogino

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na Svetosavskoj akademiji

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na Svetosavskoj akademiji

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Željka Jovanić

  Svetosavska akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Željka Jovanić

  Međunarodno takmičenje pijanista u Nišu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Završni koncert pobednika međunarodnog takmičenja u Nišu

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Veče klavirske muzike B.A. Mocarta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Diplomski koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Godišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Banjaluka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Koncert muzike F.Šopena

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Željka Jovanić

  Koncert gudačkog odsjeka Muzičke škole " Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Matine koncert Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti u Banja Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Koncert Trija "Banski dvor"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Svečana Akademija povodom 30 godina Univerziteta u Banja Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Matine koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Polugodišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Matine koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Koncert "Povodom dana djeteta"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Matine koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Godišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Svetosavska akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Veče francuskih kompozitora

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Željka Jovanić

  Koncert trija "Banski dvor"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Koncert povodom 70 godina Muzičke škole "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Matine koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Koncert solističke i kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Polugodišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Godišnji koncert Muzičke škole " Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu studenata Akademije umjetnosti Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Željka Jovanić

  Majstorski kurs klavira, prof. Aleksandar Šandorov

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu povodom Dana škole

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu klavirskog odseka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Završni koncert polaznika majstorskog kursa prof. Aleksandra Šandorova

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Koncert ruske i slovenske muzike za klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Šopenova revija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu Muzičke škole Mokranjac- Beograd

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2001
  Autori Željka Jovanić

  Međunarodni festival pijanista u Šapcu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Željka Jovanić

  Koncert sa orkestrom Vojske Jugoslavije

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2001
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu učenika SMŠ Mokranjac"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2001
  Autori Željka Jovanić

  Takmičenje mladih pijanista Jugoslavije u Nišu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertuposvećenom J. S. Bahu

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Željka Jovanić

  Nastup na koncertu pod nazivom" Bahu s divljenjem"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Željka Jovanić

  Treće otvoreno klavirsko takmičenje "Josip Slavenski" Beograd

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Željka Jovanić

  Nastup naFestivalu muzičkih talenata Srbije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1998
  Autori Željka Jovanić

  42, Festival talenata muzičkh i baletskih škola Srbije u Požarevcu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1998
  Autori Željka Jovanić