Navigacija

mr Maja Regodić
viši umjetnički saradnik

Umjetnički saradnik - II-6
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Međunarodno takmičenje mladih pijanista

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 20 min
  Godina 2016
  Autori Maja Regodić

  Basomanija 005

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Maja Regodić

  40 godina muzičke škole u Gradišci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2016
  Autori Maja Regodić

  Veče instrumentalnih kompozicija Vlade S. Miloševića "Partiture iz paučine"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 5 min
  Godina 2016
  Autori Maja Regodić

  Koncert katedre za duvačke instrumente

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2015
  Autori Maja Regodić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2015
  Autori Maja Regodić

  Svečani koncert "Vezeni most"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 20 min
  Godina 2015
  Autori Maja Regodić

  Basomanija 004

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2015
  Autori Maja Regodić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u okviru manifestacije Dani Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2014
  Autori Maja Regodić

  Koncert katedre za gudačke instrumente Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2014
  Autori Maja Regodić

  Večer flaute - Koncert studenata banjalučke Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2014
  Autori Maja Regodić

  Basomanija 003

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2014
  Autori Maja Regodić

  Diplomski koncert Radislava Jakovskog - kontrabas

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 60 min
  Godina 2014
  Autori Maja Regodić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2013
  Autori Maja Regodić

  Basomanija 002

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2013
  Autori Maja Regodić

  Memorijalna akademija, obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncetracionom logoru Jasenovac - Donja Gradina

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2012
  Autori Maja Regodić

  Diplomski koncert Dragana Petrovića - kontrabas

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 60 min
  Godina 2012
  Autori Maja Regodić

  Muzički internacionalni festival

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 35 min
  Godina 2010
  Autori Maja Regodić

  Takmičenje u besjedništvu - svečano otvaranje

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2010
  Autori Maja Regodić

  Diplomski koncert Biljane Kerkez - sopran

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 60 min
  Godina 2010
  Autori Maja Regodić

  Dani frankofonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 15 min
  Godina 2010
  Autori Maja Regodić

  Magistarski koncert: "Razvoj klavirske sonate od Skarlatija do dvadesetog vijeka"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 min
  Godina 2009
  Autori Maja Regodić

  Međunarodni festival mladih pijanista

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 5 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Međunarodno takmičenje duvača

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 15 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  15. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje cjelodnevni angažman
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Smotra gudača

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - gudači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Veče učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Smotra gudači učenici Muzička škola "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Veče učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke Škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke Škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke Škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Koncert Nevena Marinkovića - klarinet

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 45 min
  Godina 2008
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - klavir, učenici Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - klavir, učenici Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  14. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje cjelodnevni angažman
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Polugodišnji koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - gudači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Peti festival gudača

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Treće takmičenje gudača

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje preko 30 min
  Godina 2007
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači Muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2006
  Autori Maja Regodić

  Interni čas - duvači

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje oko sat vremena
  Godina 2006
  Autori Maja Regodić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti, odsjek klavira

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2006
  Autori Maja Regodić

  Diplomski koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 45 min
  Godina 2006
  Autori Maja Regodić

  Diplomski koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 45 min
  Godina 2006
  Autori Maja Regodić

  Veče muzike francuskih kompozitora

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2005
  Autori Maja Regodić

  Matine koncerti "Nedeljom u podne"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 2004
  Autori Maja Regodić

  Takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 2000
  Autori Maja Regodić

  Organizacija radnih ljudi muzičkih i baletskih škola Srbije i zajednica muzičkih škola Crne Gore

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 2000
  Autori Maja Regodić

  6. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1999
  Autori Maja Regodić

  6. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1999
  Autori Maja Regodić

  Godišnji koncert učenika Osnovne i srednje mmuzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 1999
  Autori Maja Regodić

  Godišnji koncert učenika Osnovne i srednje muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 1998
  Autori Maja Regodić

  Prvo takmičenje klavirskih dua

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  Jugoslovensko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Jugoslavije

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  4. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  4. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  Godišnji koncert učenika Osnovne i srednje muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  Peti prolećni festival kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 1997
  Autori Maja Regodić

  Takmičenje mladih pijanista Jugoslavije

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  3. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  3. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  3. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  Veče klavira

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  Godišnji koncert učenika Osnovne i srednje muzičke škole "V. Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 30 min.
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  Koncert povodom Vidovdana, Krsne slave VRS i 50 godina Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 1996
  Autori Maja Regodić

  2. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1995
  Autori Maja Regodić

  2. takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1995
  Autori Maja Regodić

  Takmičenje učenika osnovnih i srednjih muzičkih škola Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje do 10 min
  Godina 1994
  Autori Maja Regodić