Navigacija

doc. Sonja Čule
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIČLOD4 Čitanje s lista i orkestarske dionice 4
13MIČLOD5 Čitanje s lista i orkestarske dionice 5
13MIČLOD6 Čitanje s lista i orkestarske dionice 6
13MIČLOD1 Čitanje s lista i orkestarske dionice 1
13MIFL1 Flauta 1
13MIČLOD2 Čitanje s lista i orkestarske dionice 2
13MIČLOD3 Čitanje s lista i orkestarske dionice 3
MGPFL7 Flauta 7
MIOD7 Orkestarske dionice 7
MIOD8 Orkestarske dionice 8
13MIFL5 Flauta 5
13MIFL7 Flauta 7
13MIFL8 Flauta 8
MGPFL8 Flauta 8
13MIMFL1 Metodika flaute 1
13MIMFL2 Metodika flaute 2
13MIFL2 Flauta 2
13MIFL6 Flauta 6
13MIMFL3 Metodika flaute 3
13MIMFL4 Metodika flaute 4
13MIFL3 Flauta 3
13MIFL4 Flauta 4
MIMFLA3 Metodika flaute 3
MIMFLA4 Metodika flaute 4

Bibliografija

Umjetnički radovi

    Koncert - flauta i klavir

    Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
    Trajanje oko 60 minuta
    Godina 2016
    Autori Sonja Čule