Navigacija

doc. mr Lidija Pajić
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/319-784
Uža naučna/umjetnička oblast Gluma
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13DTG3 Tehnika glasa 3
13DTG2 Tehnika glasa 2
13DTG8 Tehnika glasa 8
13DTG5 Tehnika glasa 5
13DTG7 Tehnika glasa 7
DUTG7 Tehnika glasa 7
13DTG6 Tehnika glasa 6
DUTG8 Tehnika glasa 8
DUTG5 Tehnika glasa 5
13DTG4 Tehnika glasa 4
13DTG1 Tehnika glasa 1
DUTG6 Tehnika glasa 6

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Svečana akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2013
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Kamerna muzika

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2012
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić