Navigacija

Lidija Pajić
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/319-784
Uža naučna/umjetnička oblast Gluma
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

DUTG8 Tehnika glasa 8
13MSPSP2 Solo pjevanje 2
13MSPSP3 Solo pjevanje 3
13MSPSP4 Solo pjevanje 4
13MSPSP1 Solo pjevanje 1
13MSPMSP2 Metodika solo pjevanja 2
13MSPSP5 Solo pjevanje 5
13MSPSP6 Solo pjevanje 6
13DTG4 Tehnika glasa 4
13DTG5 Tehnika glasa 5
13DTG1 Tehnika glasa 1
13DTG3 Tehnika glasa 3
13DTG7 Tehnika glasa 7
13DTG8 Tehnika glasa 8
MSPSP7 Solo pjevanje 7
DUTG7 Tehnika glasa 7
13MSPMSP1 Metodika solo pjevanja 1
DUTG5 Tehnika glasa 5
13DTG6 Tehnika glasa 6
MSPSP8 Solo pjevanje 8
13DTG2 Tehnika glasa 2
DUTG6 Tehnika glasa 6

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Svečana akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2013
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Kamerna muzika

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2012
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić