Navigacija

doc. mr Borjana Mrđa
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 17. februar 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LSSL2 Slikanje 2
13DAFSLI1 Slikanje 1
13DAFSLI Slikanje
17LSSL1 Slikanje 1
17LSSL2 Slikanje 2
LUSL3i Slikanje 3 - izborni
LUSL2i Slikanje 2 - izborni
17LGSL1 Slikanje 1
LUSL4i Slikanje 4 - izborni
13DAFiSLI1 Slikanje izborni 1
13DAFiSLI2 Slikanje izborni 2
LUVA2 Večernji akt 2
LUSL1i Slikanje 1 - izborni
LUCIS2 Crtanje i slikanje 2
LSSL1 Slikanje 1

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Borjana Mrđa

  Postignuća i izazovi

  Izdavač Parlamentarna skupština BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa

  WEGmitKUNST

  Izdavač Künstlerwerkgemeinschaft
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa

  IZ/UZETNOSTI

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  Bosanska/Umjetnost

  Izdavač Goucher College
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv (Miodrag Manojlović, Nenad Malešević i Borjana Mrđa)

  Izdavač Galerija Doma omladine
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  Promjenljivo tijelo

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv

  Izdavač Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Pejzaži u susjedstvu

  Izdavač Galerija Studentskog centra
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  46. Zimski salon

  Izdavač Galerija Josip Bepo Benković
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Time stood still / Multimeridijan

  Izdavač Galerija Aneks/Galerija Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Not So Distant Memory

  Izdavač Festival Video umjetnosti i Animacije
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Bring In Take Out Living Archive

  Izdavač Open Systems
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Bring In Take Out Living Archive

  Izdavač VBKÖ
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Pichwise

  Izdavač Galerija Mak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Intime / Intimacies

  Izdavač Collegium artisticum
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Microstories

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Arrivi e partenze

  Izdavač Mole Vanvitelliana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Individualne strategije

  Izdavač Collegium Artisticum
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Not So Distant Memory

  Izdavač The Big Screen Project
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  URBAN MAPS

  Izdavač Festival savremene umjetnosti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  CYBERFEST

  Izdavač Kuryokhin Modern Art Center
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Not so distant memory

  Izdavač Delaware Center for the Contemporary Arts
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Granica

  Izdavač Ms Dockville festival
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Cut-out momenti

  Izdavač Marin galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Odjeća kao simbol identiteta

  Izdavač Gradska galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Algebra/Life path number

  Izdavač ITS-Z1 galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Žensko pismo

  Izdavač Remont galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  #5 Neunundneunzig

  Izdavač Freunde Imnamendesraumes
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  BiH video umjetnost

  Izdavač Photon Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  Intrada / načini pripovijedanja

  Izdavač Galerija Terzić
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  Eksperimentalno kino

  Izdavač Erauland kunstforening
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  EMYAN 2/Artifice

  Izdavač Online international festival of Art
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  NamaTRE.ba 3 projekat

  Izdavač Akademija umjetnosti Trebinje
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  NamaTRE.ba 3 projekat

  Izdavač Visual TV Container
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  Lica/Mjesta

  Izdavač Community College’s Fine Art Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  ZVONO

  Izdavač SCCA/Sarajevo Center for Contemporary Art
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  Balkan kulturni prostor bez granica

  Izdavač Galerija Doma kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  SpaPort

  Izdavač Protok/Neboder Čajavec/Salon MSURS/Sportska dvorana Obilićevo/Univerzitetski kampus/Galerija Terzić/Foto Risto
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Terminal 00

  Izdavač Ada Street Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Moja zemlja Štaglinec

  Izdavač Galerija S Koprivnica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Izložba slika

  Izdavač Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Sarajevska zima

  Izdavač Galerija Mak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Portret kroz vreme

  Izdavač NU Braća Stamenković
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Izložba crteža

  Izdavač Galerija Narodne skupštine
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Reanimacija

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Kolonija Rakani

  Izdavač Zavičajni muzej
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Gradiškoj kulturi za novi početak

  Izdavač Galerija doma kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Voda smisao trajanja

  Izdavač Galerija Most
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Borjana Mrđa