Navigacija

Mladen Miljanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LUIMU3i Intermedijalna umjetnost 3
LUIMU2i Intermedijalna umjetnost 2
LGDIMU1i Intermedijalna umjetnost 1 - izborni
LGDIMU2i Intermedijalna umjetnost 2 - izborni
LUIMU4i Intermedijalna umjetnost 4
LUIMU1i Intermedijalna umjetnost 1