Navigacija

prof. mr Mladen Miljanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LUIMU2i Intermedijalna umjetnost 2
LUIMU4i Intermedijalna umjetnost 4
LGDIMU1i Intermedijalna umjetnost 1 - izborni
LUIMU1i Intermedijalna umjetnost 1
LGDIMU2i Intermedijalna umjetnost 2 - izborni
LUIMU3i Intermedijalna umjetnost 3