Navigacija

prof. Nataša Jokić, ma
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MGČL5 Čitanje s lista 5
13MGGIT6 Gitara 6
13MGČL6 Čitanje s lista 6
MGMG4 Metodika gitare 4
13MGGIT3 Gitara 3
13MGČL1 Čitanje s lista 1
13MGČL2 Čitanje s lista 2
13MGTRS1 Transkripcija 1
13MGTRS2 Transkripcija 2
13MGČL4 Čitanje s lista 4
13MGGIT8 Gitara 8
13MGČL7 Čitanje s lista 7
13MGMG4 Metodika gitare 4
MGGIT8 Gitara 8
MGMG3 Metodika gitare 3
13MGGIT2 Gitara 2
13MGTRS4 Transkripcija 4
13MGGIT1 Gitara 1
MGGIT7 Gitara 7
13MGTRS6 Transkripcija 6
13MGGIT4 Gitara 4
13MGMG1 Metodika gitare 1
13MGMG2 Metodika gitare 2
13MGČL3 Čitanje s lista 3
13MGTRS3 Transkripcija 3
13MGGIT5 Gitara 5
13MGTRS5 Transkripcija 5

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2015
  Autori Nataša Jokić

  Koncert klasične gitare

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2015
  Autori Nataša Jokić

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2015
  Autori Nataša Jokić

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2015
  Autori Nataša Jokić

  Koncert 102 gitarske žice

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2014
  Autori Nataša Jokić

  Koncert klasične muzike (Koncert orkestra gitara)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2014
  Autori Nataša Jokić

  Orkestar 102 gitarske žice

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2014
  Autori Nataša Jokić

  Koncert kamerne muzike (oktet gitara)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 45 min.
  Godina 2013
  Autori Nataša Jokić

  Svečana akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2013
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Kamerna muzika

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2012
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Lunchkonsert (Koncert kamerne muzike)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić i Elise Eide

  Fruhlingskonzert mit Duo Dar Con (Koncert kamerne muzike)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić i Juliane Mack

  Fruhlingskonzert mit Duo Dar Con (Koncert kamerne muzike)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić i Juliane Mack

  Natasa Jokic

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić

  Musik i S:ta Clara

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić

  Konsert med gitarr

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić

  Konsert med gitarr

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2010
  Autori Nataša Jokić

  Cello och gitarr (Koncert kamerne muzike)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2009
  Autori Nataša Jokić i Elise Eide

  Konsert med gitarr

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2009
  Autori Nataša Jokić

  Lunchklassiskt

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2009
  Autori Nataša Jokić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2007
  Autori Nataša Jokić i Sunčica Lončar

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2006
  Autori Nataša Jokić i Sunčica Lončar

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2006
  Autori Nataša Jokić i Sunčica Lončar

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2006
  Autori Nataša Jokić i Sunčica Lončar

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2006
  Autori Nataša Jokić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2005
  Autori Nataša Jokić i Sunčica Lončar

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2004
  Autori Nataša Jokić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2004
  Autori Nataša Jokić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2003
  Autori Nataša Jokić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2003
  Autori Nataša Jokić

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Godina 2002
  Autori Nataša Jokić