Navigacija

prof. mr Arsen Čarkić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/304-245
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MSPKLA8 Klavir 8
MKDKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA3 Klavir 3
MEMTPKLA7 Klavir 7
MKLKLA8 Klavir 8
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKLKLA8 Klavir 8
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
MKLMK4 Metodika klavira 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MKLITP1 Istorija i teorija pijanizma 1
13MKLČLK1 Čitanje s lista i korepeticija 1
13MKLMK4 Metodika klavira 4
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
13MKLMK1 Metodika klavira 1
13MKLMK3 Metodika klavira 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA5 Klavir 5
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
MSEMTPKLA6 Klavir 6
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKLGAI1 Analiza interpretacije 1
MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA7 Klavir 7
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLČLK2 Čitanje s lista i korepeticija 2
13MKLČLK3 Čitanje s lista i korepeticija 3
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
MSPKLA7 Klavir 7
MKLMK2 Metodika klavira 2
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
13MTPKP7 Klavirski praktikum 7
MSEMTPKLA5 Klavir 5
MKLKLA5 Klavir 5
MKDKLA8 Klavir 8
MKLKLA7 Klavir 7
MKLKLA3 Klavir 3
MKLMK3 Metodika klavira 3
MEMTPKLA8 Klavir 8
13MKLGAI2 Analiza interpretacije 2
13MKLMK2 Metodika klavira 2
13MTPKP8 Klavirski praktikum 8
MKLKLA6 Klavir 6
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLKLA1 Klavir 1