Navigacija

prof. mr Snježana Popović-Vuleta
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKLKLA8 Klavir 8
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLČLK1 Čitanje s lista i korepeticija 1
13MKLČLK3 Čitanje s lista i korepeticija 3
MSPKLA8 Klavir 8
MKDKLA7 Klavir 7
MKLKČL7 Korepeticija i čitanje s lista 7
MKLKLA5 Klavir 5
MKLKČL8 Korepeticija i čitanje s lista 8
MKDKLA8 Klavir 8
MSEMTPKLA3 Klavir 3
MKLKČL5 Korepeticija i čitanje s lista 5
MEMTPKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA6 Klavir 6
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKLKLA7 Klavir 7
13MKLKLA8 Klavir 8
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
13MKLČLK5 Čitanje s lista i korepeticija 5
13MKLČLK6 Čitanje s lista i korepeticija 6
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA5 Klavir 5
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
MEMTPKLA8 Klavir 8
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLČLK7 Čitanje s lista i korepeticija 7
13MKLČLK8 Čitanje s lista i korepeticija 8
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
MSPKLA7 Klavir 7
13MKLČLK2 Čitanje s lista i korepeticija 2
MSEMTPKLA5 Klavir 5
MKLKČL6 Korepeticija i čitanje s lista 6
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MKLČLK4 Čitanje s lista i korepeticija 4
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
MKLKLA7 Klavir 7
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1