Navigacija

prof. mr Snježana Popović-Vuleta
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MSPKLA8 Klavir 8
MEMTPKLA7 Klavir 7
MKDKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA3 Klavir 3
MKLKČL6 Korepeticija i čitanje s lista 6
MKLKLA8 Klavir 8
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MKLČLK1 Čitanje s lista i korepeticija 1
13MKLČLK4 Čitanje s lista i korepeticija 4
13MKLČLK5 Čitanje s lista i korepeticija 5
13MKLČLK8 Čitanje s lista i korepeticija 8
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
MKLKLA5 Klavir 5
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA5 Klavir 5
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKLKLA7 Klavir 7
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKLČLK2 Čitanje s lista i korepeticija 2
13MKLČLK3 Čitanje s lista i korepeticija 3
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
MSEMTPKLA6 Klavir 6
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA8 Klavir 8
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
13MKLMK1 Metodika klavira 1
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
MKDKLA8 Klavir 8
MKLKČL7 Korepeticija i čitanje s lista 7
MKLKČL8 Korepeticija i čitanje s lista 8
MKLKLA7 Klavir 7
MEMTPKLA8 Klavir 8
MSPKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA5 Klavir 5
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MKLČLK6 Čitanje s lista i korepeticija 6
13MKLČLK7 Čitanje s lista i korepeticija 7
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
MKLKČL5 Korepeticija i čitanje s lista 5