Navigacija

prof. mr Danko Brkić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LUSTIM3 Slikarske tehnike i materijali 3
17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
LUSTIM4 Slikarske tehnike i materijali 4
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
LSSL3 Slikanje 3
17LUSTM1 Slikarske tehnike i materijali 1
17LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
17LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
17LUSTM2 Slikarske tehnike i materijali 2
17LUSTM3 Slikarske tehnike i materijali 3
17LUSTM4 Slikarske tehnike i materijali 4
13DAFCTM Crtačke tehnike i materijali
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
13DAFSTM Slikarske tehnike i materijali
LUSTIM2 Slikarske tehnike i materijali 2
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1
LSSL1 Slikanje 1
LUSTIM1 Slikarske tehnike i materijali 1