Navigacija

prof. mr Danko Brkić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Slikarstvo
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LSSL1 Slikanje 1
LUSTIM4 Slikarske tehnike i materijali 4
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1
13DAFCTM Crtačke tehnike i materijali
13DAFSTM Slikarske tehnike i materijali
LUSTIM3 Slikarske tehnike i materijali 3
LUSTIM1 Slikarske tehnike i materijali 1
LUSTIM2 Slikarske tehnike i materijali 2
17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
17LUSTM1 Slikarske tehnike i materijali 1
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
LSSL3 Slikanje 3
LSSL4 Slikanje 4
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1