Navigacija

prof. mr Zoran Banović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/301-211
Uža naučna/umjetnička oblast Grafika
Datum izbora u zvanje 1. mart 2012.

Predmeti

Akademija umjetnosti

17LGCG2 Crtanje i grafika 2
17LGCG4 Crtanje i grafika 4
17LGCG5 Crtanje i grafika 5
17LGCG6 Crtanje i grafika 6
17LGTVŠ1 Tehnike visoke štampe 1
17LGTVŠ2 Tehnike visoke štampe 2
17LGCG7 Crtanje i grafika 7
17LGCG8 Crtanje i grafika 8
17LGCG3 Crtanje i grafika 3
17LGCG1 Crtanje i grafika 1

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2016
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Zoran Banović

  7 X EX YU

  Izdavač Beograd, Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  7 X EX YU

  Izdavač Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  The 55th Commemorative Exibition Japan Print Society

  Izdavač Metropolitain Museum, Tokyo, Japan
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  Otisak vremena - istorija u toku, Nagrada Veliki pečat 1963 - 2014.

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Zoran Banović

  Prints from Belgrade

  Izdavač Kungl. Konsthogskolan/Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2013
  Autori Zoran Banović

  Vizuelni identitet JZU Bolnica dr Mladen Stojanović

  Izdavač Javna zdravstvena ustanova Bolnica dr Mladen Stojanović, Prijedor
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  BANJA LOOK 3, grafički dizajn u Republici Srpskoj

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Third Edition 2012

  Izdavač Galerija Tir, Nova Gorica, Slovenija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Šesti EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Serbisk grafik 2012

  Izdavač Fullersta bio Konstahall, Hudinge Stocholm, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  EX-YU ( I-V )

  Izdavač Galerija Progres, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Likovne kolonije Sreten Stojanović

  Izdavač Grad Prijedor
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Fifth International Biennial of mini Prints

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo. Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Peti EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Prva izložba ULUP-a

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Četvrti EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija ULUBIH, Sarajevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Otisci - utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine

  Izdavač Collegium Artisticum, Sarajevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Prvo međunarodno trijenale grafike

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  The 14th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland - Lodz 11

  Izdavač The Municipal Art Gallery in Lodz, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Grafike

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija, Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Moderna galerija, Subotica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK

  Izdavač Galerija Narodnog muzeja, Vranje
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK

  Izdavač Galerija Čeda Krstić. Pirot
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Četvrti EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija ULUPUH, Zagreb
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Izložba grafike malog formata Grafičkog kolektiva

  Izdavač Trois-Rivieres, Canada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija Velimira A. Lekovića, Bar
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnicki paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba

  Izdavač Kulturni centar, Banski dvor, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Otisci-utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine

  Izdavač Galerija Brešan, Split, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  "Otisak vremena", Savremena grafička produkcija u Srbiji

  Izdavač Akademija likovnih umetnosti, Xi"an, Kina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  5. likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Salon grafike Otisci - utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine

  Izdavač Gradsko kulturno središte, Metković, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  The "Iosif Iser" International Contemporari Engraving Biennial Exhibition, Eight Edition

  Izdavač The Council of Prahova County The Ion Ionescu-Quintua Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Revijalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  15. izložba NGK

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Drugi EX-YU konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC , Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Balkanske grafičke paralele

  Izdavač NU Zavod, Muzej Bitola, Bitola, Makedonija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  4. likovna kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare, Spomen kuća porodice Stojanović, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Fourth International Biennial of mini Prints

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica

  Izdavač Galerija Kulturnog centra "Laza Kostić", Sombor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Dizajn pročelja sale Narodne skupštine Republike Srpske

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Spomenik žrtvama logora Jasenovac, Banja Luka

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Dizajn štampanog programa manifestacije obilježavanja dana državnosti Republike Srpske, 2007.

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Dizajn umjetničkog kalendara štamparije Atlantik (sa N. Zeljićem)

  Izdavač Štamparija Atlantik, Banja Luka
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Međunarodni konkurs za grafiku

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  The International Small Engraving Salon

  Izdavač Florean Museum, Maramures, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  3. likovna kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodna grafička radionica "Beogradski susreti"

  Izdavač Akademija umjetnosti, Balja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  The "Iosif Iser" International Contemporari Engraving Bienial Exhibition, Seventh Edition

  Izdavač The Council of Prahova County The Ion Ionescu-Quintus Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica 7

  Izdavač Narodni muzej, Požarevac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Izbor iz umjetničke zbirke Muzeja Kozare

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  9. izložba najlepših novogodišnjih kalendara i 8. izložba novogodišnjih čestitki za 2007. godinu

  Izdavač Muzej Vojvodine, Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Prva nagrada za grafiku, "Međunarodni konkurs za grafiku"

  Izdavač Galerija SKC, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Nagrada "Veliki pečat"

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Druga nagrada za dizajn zidnog kalendara

  Izdavač Muzej Vojvodine, Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Grafike

  Izdavač Zamak kulture, Vrnjačka Banja
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  The International Small Engraving Salon

  Izdavač Florean Museum, Maramures, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  "Za dječiji osmijeh", humanitarna izložba

  Izdavač Galerija 96, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodna grafička radionica "Beogradski susreti"

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  "Metod grafika", izložba grafike

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUSA-a

  Izdavač Umetnički paviljon cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica 6

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor, Balja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Gradiškoj kulturi za novi početak

  Izdavač Dom kulture, Laktaši
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Dizajn štampanog programa manifestacije obilježavanja 60 godina od proboja jasenovačkih logoraša, Donja Gradina 2005.

  Izdavač Spomen-područje Donja Gradina
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Third International Biennial of mini Prints

  Izdavač National Instituion Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Beogradski susreti

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja "Akademija", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  12th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland - Lodz 05

  Izdavač The Municipal Art Gallery in Lodz, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Slikari grada Prijedora

  Izdavač Galerija 96, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Arhitektonsko građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Grafika danas

  Izdavač Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture Krug, Čačak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  VIII International Biennial Exhibition of Engraving Caixanova

  Izdavač Sociocultural Department, Ourense, Caixanova, Espana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 Lino: a Twentieth-century Technique in Digital Age

  Izdavač Manes Gallery, Prague, Czech Republic
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  7th International Art Triennale

  Izdavač Summer Gallery in the State Museum at Majdanek, Majdanek, Lublin, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Grafike

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva"

  Izdavač Art Gallery Sue Ryder, Herceg Novi
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva"

  Izdavač fakultet likovnih umetnosti, Cetinje
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva"

  Izdavač Galerija Most, Podgorica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Grafike profesora i studenata Akademije umjetnosti u Banjoj Luci

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija "Grafika 2003"

  Izdavač Centar za kulturu, Smederevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  International Exhibition of Mini Art Prints

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  4. International Triennial of Graphic Art

  Izdavač Institute, Museum and Gallery, Bitola, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  7. međunarodni bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku ULUS-a "Zlatna igla"

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike

  Izdavač Gallery 96, Prijedor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  1st Interbalkan Forum of Contemporary Miniature Art 2002

  Izdavač Warehouse B, State Museum of Contemporary Art, Solun, Greece
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Port of Thessaloniki 2002: Engrawing in SA. Europe

  Izdavač Warehouse B, Solun, Greece
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  "Znakovito", projekat časopisa Kvadart

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Slike iz galerija i kolonija Republike Srpske

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  11th International Print Biennial

  Izdavač Art Gallery, Varna Bulgaria
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Izložba dizajna, projekat časopisa Kvadart

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Muzeja Kozare

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Dobrotvorna izložba u cilju obnove manastira Sveta Žiča

  Izdavač Stari arheološki muzej, Solun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Oktobarski salon

  Izdavač Narodni muzej, Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  3. International Triennial of Graphic Art

  Izdavač Institute, Museum and Gallery, Bitola, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  6. međunarodni bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale grafike malog formata Leskovac 99

  Izdavač Narodni muzej, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  4. bijenale crteža i male plastike

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale grafike malog formata

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  6. karlovački salon mladih

  Izdavač Galerija instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prijedorska likovna umjetnost 20. vijeka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prijedorska likovna umjetnost 20, vijeka

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Druga međunarodna izložba ekslibrisa

  Izdavač Galerija Kortil, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  12. Norwegian Inernational Print Triennale

  Izdavač Hebler Centre of International Graphic Arts, Fredrikstad, Norway
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  10th International Small Graphic Forms

  Izdavač City Art Gallery, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Internationale exlibris wedstrijd rond hot thema litetatuur

  Izdavač Museum Zwijgershoek, Sint Niklaas, Belgique
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  40. zlatno pero Beograda

  Izdavač Galerija Progres, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Magistarska izložba crteža i grafika

  Izdavač Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Vizuelni identitet preduzeća "Prijedorčanka"

  Izdavač Fabrika za preradu voća i proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića "Prijedorčanka" Prijedor
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Nagrada Radovan Kragulj, fondacija "Modus Vivendi"

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  9e exposition internationale Petit format de papir

  Izdavač le Musee du Petit Format, avec l aide de la Communaute francaise, et la Province de Namur, Viroinval, Belguque
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. međunarodni bijenale grafike

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. međunarodni bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  International Miniature Print Exibit MIG-98

  Izdavač Institute Municipal de Cultura, Barcelona
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  2 nd International Biennial

  Izdavač Gallery Zyhdi, Raciborz
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Oktobarski salon

  Izdavač Narodni muzej, Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Jesea izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. karlovački salon mladih

  Izdavač Galerija Instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Mala grafika

  Izdavač Art Gallery Sue Ryder, Herceg Novi
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodno bijenale grafike malog formata Leskovac 97

  Izdavač Narodni muzej, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a (izbor)

  Izdavač Zavičajni muzej, Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. bijenale crteža i male plastike

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prva međunarodna izložba ekslibrisa

  Izdavač Galerija Kortil, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  "Grafički lavirint"

  Izdavač Narodna biblioteka Vuk Karadžić, Kragujevac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodni bijenale grafike malog formata

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Likovni oktobar

  Izdavač Kulturni centar, Prnjavor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  4. karlovački salon mladih

  Izdavač Galerija Instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba crteža, grafika i dizajna studenata FLU iz Beograda i Cetinja, klasa profesora M. Grozdanića

  Izdavač Galerija Lazar Vozarević, Sremska Mitrovica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. The European Triennal competetion of non-traditional and avantgarde graphic

  Izdavač Masaryks Academy of Arts, Prague
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  "Od srca deci"

  Izdavač Kulturni centar Laza Kostić, Sombor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  2. International Triennial of Graphic Art

  Izdavač Institute, Museum & Gallery, Bitola
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prijedorski umjetnici i prijatelji

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prijedorski umjetnici i prijatelji

  Izdavač Galerija kulturnog centra, Trebinje
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku iz fonda "Đorđe Andrejević Kun"

  Izdavač Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba grafika studenata iz klase profesora Mileta Grozdanića

  Izdavač Kolarčev narodni univerzitet u Beogradu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  37. Oktobarski salon Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba nagrađenih radova na godišnjoj izložbi FLU

  Izdavač Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodno bijenale grafike malog formata Leskovac

  Izdavač Narodni muzej, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba nastavnika i studenata FLU iz Beograda

  Izdavač Galerija Almas Huset, Trondheim
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  "Iz vremena nespokoja"

  Izdavač Galerija Doma vojske Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodni bijenale grafike malog formata

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Jugoslovenski ekslibris

  Izdavač Etnografski muzej, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  "Likovni trenutak Srpske"

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Grafike

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Nagrada na 7. bijenalu Jugoslovenske studentske grafike

  Izdavač Dom kulture "Studentski grad", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku ULIPURS-a

  Izdavač Dom kulture, Milići
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  3. bijenale grafike Beograd 94

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodno bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Dom kulture, Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  7. bijenale jugoslovenske studentske grafike

  Izdavač Galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a

  Izdavač Galerija Doma kulture, Milići
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodna izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  Miljuš, Sovilj, Marjanović, Banović

  Izdavač Galerija Doma kulture, Pale
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  6. bijenale jugoslovenske studentske grafike

  Izdavač Galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1992
  Autori Zoran Banović