Navigacija

OAU07PTA - Prostor, tijelo i arhitektura

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Prostor, tijelo i arhitektura
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAU07PTA izborni 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita: izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjeni semestralni zadaci.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je produbljivanje znanja i razvijanje savremenih vještina projektovanja u oblasti koju istražuje predmet uz isticanje njenih potencijala, osobina i važnosti. Težište je na unapređenju kvaliteta kreativnog dizajn procesa kroz istraživanje odnosa između fenomena ljudskog tijela, fenomena arhitekture i prostora uopšte. Studenti uče kako da otkriju, izoštre i razviju arhitektonsku ideju od neposredne i impulsivne reakcije do sopstvene svijesti o njoj, i da opravdaju svoja arhitektonska otkrića u prostornoj konstrukciji (crtež, film, fotografija i pokret ljudskog tijela). Istraživanjem "o tijelu" i "kroz tijelo" studenti će da nadograde znanje o fizičkom aspektu prostora prema nefizičkom (genius loci).
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog savladavanja predmeta studenti će se osposobiti da samostalno obavljaju sljedeće aktivnosti: indentifikuju problem, definišu metodologoški pristup i holistički oblikuju sopstvena urbanističko-arhitektonska rješenja u savremenom prostornom kontekstu koristeći tijelo kao mjerilo za dizajn prostora; istražuju odnos između tijela i prostora kroz višestepeni proces stvaranja; stiču razumijevanje o fenomenu individualnog i kolektivnog tijela, kao i razumijevanje prostora kroz individualno i kolektivno iskustvo u prostoru; uče da uporede svoje prostorno-fizičko okruženje sa fenomenom materijalnog i nematerijalnog aspekta tijela. Studenti će biti u stanju da povežu svoj individualni prostor sa ljudskim karakteristikama.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa međusobnim vezama između prostora, tijela i arhitekture kroz: 1) analizu arhitekture kroz percepciju tijela, čula i proporcija istraživanjem njihovog uticaja na njen dizajn; 2) istraživanje istorijskog značaja tijela u arhitekturi: od renesanse do XIX vijeka, i od Le Korbizijea do danas; 3) analizu teorija somaestetike, psihodinamičkog pokreta, relacione aestetike, psihogeografije i situacionizma, i filozofije percepcije; 4) analizu pojma duha mjesta (genius loci); 5) redefinisanje i unapređenje postojećih metodologija urbanističko-arhitektonskog dizajn procesa kroz proširenje postojećih istraživanja teorije somaestetike i pojma genius loci; 6) razumijevanje i istraživanje stava somaestetike da je ideja osnova za svaku arhitektonsku prostornu kreaciju, a da je dobro stanje tijela osnova za dobru ideju; 7) istraživanje kroz diskurzivni prostor crteža, filma, fotografije i pokreta ljudskog tijela i njihove uloge u afirmaciji veze prostora, tijela i arhitekture; 8) istraživanja u domenu funkcionalno-ambijentalnih karaktetistika prostornog konteksta.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad
Literatura
  1. Bloomer, K. C., Moore, C. W. (1977). Body, Memory, and Architecture. New Haven: Yale University Press.
  2. Calvino, I. (1972). Invisible Cities. SAD: Harcourt Brace & Company
  3. Dodds, G., Tavernor, R. (2002). Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture. Cambridge: The MIT Press.
  4. Norberg-Schulz, C. (2000). Genius Loci. Towards a phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
  5. Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body: Essays in Somaesthetics. New York: Caambridge University Press.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi - 5 bodova Grafički rad / Radionica - 60 bodova (40 + 20 bodova) Kolokvijumi / Ispit - 35 bodova (2 x 17,5 bodova)
Posebna naznaka
Prisustvo na predavanjima i vježbama je obavezno. Da bi student stekao pravo na potpis dužan je prisustvovati na 80% nastave. Nastavno osoblje predmeta rad studenta prati kontinuirano u toku trajanja nastavnog procesa, pri čemu se aktivnost studenta vrednuje sa 5% od ukupne ocjene. Uslovi za predaju grafičkog rada: 1) odslušana predavanja i vježbe, 2) uredno predati svi grafički prilozi definisani projektnim zadatkom i formom predaje grafičkog rada i 3) grafički rad predat u zakazanom terminu. Pravo na potpis u indeks imaju studenti koji su redovno pohađali predavanja i vježbe. Pravo izlaska na ispit imaju studenti koji su uredno izvršili sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjeni semestralni zadaci.