Navigacija

OAP07MPKO - Metodologija projektovanja komercijalnih objekata

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Metodologija projektovanja komercijalnih objekata
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07MPKO izborni 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem komercijalnih objekata, njihovim karakteristikama u odnosu na lokaciju, funkciju, tehnološki proces, odabir adekvatne strukture kroz primjenu karakterističnih konstruktivnih sistema, naglašavanje arhitektonsko-oblikovne komponente i humanizovanje izgrađenog prostora. Studentima se pojašnjava filozofija gradnje ovih objekata u makro i mikro okruženju, kao i njihova interakcija sa izgrađenim i prirodnim okruženjem.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, studenti će biti u mogućnosti da: 1) urbanistički pravilno postave komercijalne objekte u odnosu na karakteristike makro i mikro lokacije, 2) da arhitektonski projektuju komercijalne objekte različitih tehničko-tehnoloških zahtjeva (tržnice, tržni centri, robne kuće i sl.), 3) da arhitektonski projektuju prateće sadržaje komercijalnih objekata (administraciju, zanatske sadržaje, parking garažu i sl.) i 4) da projektuju konstruktivne sklopove sa specifično prilagođenim rasponima komercijalnim objektima. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja komercijalnih objekata.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom komercijalnih objekata kroz: 1) istorijski razvoj trgovine i komercijalnih objekata; 2) principe razvoja i odvijanja trgovine; 3) podjelu komercijalnih objekata; 4) raspored komercijalnih objekata u tkivu grada; 5) pristup komercijalnim objektima i njihovo snabdijevanje; 6) vrste i raspored robe u komercijalnim objektima; 7) organizaciju i opremu prodajnih odjeljenja unutar komercijalnih objekata; 8) organizaciju komunikacija unutar komercijalnih objekata i 9) reprezentativne primjere komercijalnih objekata.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad
Literatura
  1. Broto, Carles: Shopping Malls, Barcelona, Arian Mostaedi, 2005.
  2. Gretz, Friedrich: Läden richtig planen, fehler vermieden, Stuttgart+Zürich, Karl Krämer Verlag, 2000.
  3. Beddington, Nadine: Shopping Centres, Retail Development, Design and Management, Oxford, Butteworth-Heinemann Ltd., 1991.
  4. Janković, Živorad: Primarne, sekundarne i tercijarne privredne djelatnosti, Sarajevo, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje, 1989.
  5. Redstone, Louis G.: New Dimensions in Shopping Centres and Stores, New York etc., McGraw-Hill Book Company, 1983.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave - 3 boda Aktivnost u nastavi - 7 bodova Grafički rad - 60 bodova Testovi - 15 bodova Završni ispit - 15 bodova
Posebna naznaka
/