Navigacija

OAP07MK - Modularna koordinacija i kompozicija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Modularna koordinacija i kompozicija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07MK izborni 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem teorije modularne koordinacije, malih cijelih brojeva i arhitektonske kompozicije, te njihovim uticajem na modeliranje modularnih mreža u 2D i 3D projekciji i način projektiranja različitih vrsta arhitektonskih objekata. Studentima se pojašnjava filozofija modularnosti u mikro i makro okruženju.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti u mogućnosti da kreira modularni arhitektonski model i konstruktivne sklopove od malih do velikih raspona koristeći različite vrste modula. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja modularnih mreža za različite arhitektonske strukture.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa modularnom koordinacijom i kompozicijom kroz: 1) vrste modula i njihove međusobne odnose; 2) antropometričke mjere; 3) istoriju modularnosti (antički Egipat i Rim, antička Kina i Japan, Le Korbizije i Nojfert, savremene teorije); 4) teoriju malih cijelih brojeva; 5) kompoziciju; 6) vrste i tipove modularnih mreža, njihove osobine, ponašanje i međusobni odnosi; 7) uticaj modula i modularnih mreža na projektiranje objekata u 2D i 8) uticaj modula i modularnih mreža na projektiranje objekata u 3D.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Doci, Đerđ: Moć proporcija, Novi Sad, Stylos d.o.o., 2005.
  2. Le Corbizije: Modulor, Nikšić, Jasen/Lisina/Bijeli Pavle, 2002.
  3. Kurent, Tine: Brojevi Tolstojevih prostozidara tri i sedam u modularnoj arhitektonskoj kompoziciji, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980.
  4. Ivković, Vladislav: Pristup dimenzionalnoj i modularnoj koordinaciji u graditeljstvu, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1979.
  5. Kurent, Tine: Modularna koordinacija mera i dimenzioniranje prefabrikata za otvoreni sistem gradnje, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave - 5 bodova Aktivnost na nastavi - 5 bodova Grafički rad - 60 bodova Ispit - 30 bodova
Posebna naznaka
Nastavne aktivnosti, provjera znanja u toku semestra, završni ispit