Navigacija

OGD07TSP - Teorija satelitkog pozicioniranja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Teorija satelitkog pozicioniranja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD07TSP obavezan 7 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Satelitska geodezija. Za pohađanje nastave odslušan predmet, za polaganje završnog ispita nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje teorijskih znanja o mjerenjima, ivorima grešaka i matematičkim modelima pozicioniranja korišćenjem vještačkih satelita Zemlje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
.
Sadržaj predmeta
Predavanja: Uvod, potreba za preciznim pozicioniranjem. Modelovanje kodnih i faznih pseudodužina. Modelovanje geometrijskog rastojanja. Modelovanje stanja oscilatora satelita i prijemnika. Modelovanje relativističkih uticaja. Modelovanje jnosferske refrakcije. Modelovanje troposferske refrakcije. Modelovanje položaja faznih centara antena. Funkcionalni model linearnih kombinacija. Funkcionalni model frekventnih kombinacija. Stohastički model satelitskih GNSS mjerenja. Metode rješavanja faznih neodređenosti. Matemtički model preciznogapsolutnog GNSS pozicioniranja (PPP) i primjene. Matematički model preciznog relevantnog kinematičkog GNSS pozicioniranja i primjene. Matematički model preciznog mrežnog GNSS pozicioniranja i primjene. Vježbe: Odeđivanje položaja satelita u proizvoljnom trenutku vremena. Obrada vremenskih serijagrešaka časovnika. Računanje jonosferske korekcije standardnim modelom. Računanje troposferske korekcije različitim modelima. Modelovanje položaja faznih centara antena. Funkcionalni model linearnih kombinacija. Funkcionalni model frekventnih kombinacija. Stohastički model satelitskih GNSS mjerenja. Rješavanje faznih neodređenosti. Obada mjerenja za precizno apsolutno pozicioniranje. Obrada mjerenja za precizno relativno pozicioniranje. Obrada mjerenja za precizno mrežno pozicioniranje.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja, računarske vježbe, konsultacije, samostalna izrada obaveznih zadataka. Provjera znanja; vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka i izrada elaborata; završni ispit – u pismenom obliku.
Literatura
  1. Blagojević, D.:Terija satelitskog pozicioniranja, pisana predavanja, Beograd, 2010.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Elaborat Završni ispit
Posebna naznaka
Nema.