Navigacija

OGD09OGN - Osnove geodetskih nauka

Specifikacija predmeta
Tip studija Prvi ciklus
Studijski program Geodezija
Naziv Osnove geodetskih nauka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD09OGN obavezan 1 P + V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
   Nema. Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta
   Posle završenog kursa student treba u potpunosti da sagleda opšte i specifične mogućnosti primene geodetske nauke.
   Ishodi učenja (stečena znanja)
   Kao rezultat očekuje se da će student biti u mogućnosti da izvrši predikciju svog budućeg usavršavanja i bude spreman da sagleda značaj timskog rada u realizaciju poslova u oblasi geonauka i drugih srodnih disciplina.
   Sadržaj predmeta
   Teorijska nastava Podrazumeva upoznavanje sa: istorijskim i naučnim počecima geodezije, naukom o kretanje nebeskih tela, Zemljinim gravitacionim poljem, stvarnim oblikom Zemnje i njenim referentnim površima, međunarodnim geodetskim organizacijama i geodetskom metrologijom. Takođe, kroz predavanja je sagledana geodetska nauka i praksa u Republici Srpskoj kroz planove i programe koji su obuhvaćeni u okviru: geodetske kartografije, fotogrametrije i daljinske detekcije, inženjerske geodezije, geodetskog premera, katastra i uređenje zemljišne teritorije.
   Metode izvođenja nastave
   Kurs je organizovan u formi predavanja. Predavanja se izlažu upotrebom MS PowerPoint prezentacije i prate metodološke celine. Po završenom kursu student treba da na zadatu temu samostalno sagleda određeni segment geodetske nauke i da ga prezentira u formi seminarskog rada.
   Literatura
   1. Geodesy, the concept: Vanicek, P. & Krakiwsky E.
   2. Miladinović, M., UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, 1997
   3. GEODETSKA DELATNOST U SRBIJI 1837-2012, monografija, Republički geodetski zavod, Beograd, 2012.
   4. Lukić, V., KATASTAR NEKRETNINA, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, 1995.
   Oblici provere znanja i ocenjivanje
   Pohađanje nastave Seminarski rad Završni ispit
   Posebna naznaka
   Nema.