Navigacija

OGD09OGN - Osnove geodetskih nauka

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Osnove geodetskih nauka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD09OGN obavezan 1 P + V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema. Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Posle završenog kursa student treba u potpunosti da sagleda opšte i specifične mogućnosti primene geodetske nauke.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Kao rezultat očekuje se da će student biti u mogućnosti da izvrši predikciju svog budućeg usavršavanja i bude spreman da sagleda značaj timskog rada u realizaciju poslova u oblasi geonauka i drugih srodnih disciplina.
  Sadržaj predmeta
  Teorijska nastava Podrazumeva upoznavanje sa: istorijskim i naučnim počecima geodezije, naukom o kretanje nebeskih tela, Zemljinim gravitacionim poljem, stvarnim oblikom Zemnje i njenim referentnim površima, međunarodnim geodetskim organizacijama i geodetskom metrologijom. Takođe, kroz predavanja je sagledana geodetska nauka i praksa u Republici Srpskoj kroz planove i programe koji su obuhvaćeni u okviru: geodetske kartografije, fotogrametrije i daljinske detekcije, inženjerske geodezije, geodetskog premera, katastra i uređenje zemljišne teritorije.
  Metode izvođenja nastave
  Kurs je organizovan u formi predavanja. Predavanja se izlažu upotrebom MS PowerPoint prezentacije i prate metodološke celine. Po završenom kursu student treba da na zadatu temu samostalno sagleda određeni segment geodetske nauke i da ga prezentira u formi seminarskog rada.
  Literatura
  1. Geodesy, the concept: Vanicek, P. & Krakiwsky E.
  2. Miladinović, M., UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, 1997
  3. GEODETSKA DELATNOST U SRBIJI 1837-2012, monografija, Republički geodetski zavod, Beograd, 2012.
  4. Lukić, V., KATASTAR NEKRETNINA, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, 1995.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Pohađanje nastave Seminarski rad Završni ispit
  Posebna naznaka
  Nema.