Navigacija

OGD07GA - Geodetska astronomija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetska astronomija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD07GA obavezan 5 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osnovnim elementima Geodetske astronomije i određivanjem koordinata tačaka na Zemljinoj površini iz astronomskih opažanja (prirodne koordinate).
Ishodi učenja (stečena znanja)
Veza između nebeskog ekvatorskog i horizontskog koordinatnog sistema - dobijanje geografskih koordinata; pretvaranje zvezdanog u srednje vreme i obrnuto - računanje zonskog vremena; prelazak sa srednjeg položaja nebeskog tela na njegov prividni položaj; izvođenje osnovnih formula klasičnih astrogeodetskih metoda za određivanje geografske dužine i geografske širine.
Sadržaj predmeta
Primena geodetske astronomije u geodeziji; osnovni obrasci sferne trigonometrije i rešavanje sfernih trouglova; nebeska sfera; sferne i pravougle koordinate; nebeska sfera; koordinatni sistemi (horizontski, mesni ekvatorski, nebeski ekvatorski, ekliptički i galaktički); paralaktički (položajni) trougao i transformacija koordinata; karakteristični položaji nebeskog tela; vremenski sistemi i merenje vremena; pojave koje prividno menjaju položaj nebeskog tela (refrakcija, paralaksa, aberacija svetlosti); precesija i nutacija; sopstveno kretanje zvezda; pomeranje Zemljinih polova; astronomski katalozi i godišnjaci; osnovne metode klasičnih astrogeodetskih određivanja vremena i koordinata tačaka na Zemljinoj površini; skretanje vertikale.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i računske vežbe.
Literatura
  1. Branislav M. Ševarlić, Zaharije M. Brkić: OPŠTA ASTRONOMIJA, Savremena administracija, Beograd, 1971;
  2. Vukan Ogrizović: GEODETSKA ASTRONOMIJA, Skripta, Beograd, 2008.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Elaborat vežbi Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 Završni ispit
Posebna naznaka
Nema.