Навигација

др Кристинка Селаковић

Филозофски факултет

Предмети

Филозофски факултет

ЛУ135Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ЛФ136Ликовна форма
ПВМЛК135Методика ликовне културе
УМНЛКУвод у методику наставе ликовне културе
МНЛКМетодика наставе ликовне културе
ПВДЛС124Дјечије ликовно стваралаштво
ДЛИ124-07Дјечије ликовно изражавање
МЛ136-10Методика наставе ликовне културе
ЛУ135-10Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ПВЛК123Ликовна култура
МЛ136Методика наставе ликовне културе