Навигација

др Кристинка Селаковић

Предмети

Филозофски факултет

ЛФ136Ликовна форма
МНЛКМетодика наставе ликовне културе
ПВДЛС124Дјечије ликовно стваралаштво
ПВМЛК135Методика ликовне културе
ЛУ135Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
МЛ136-10Методика наставе ликовне културе
МЛ136Методика наставе ликовне културе
ПВЛК123Ликовна култура
УМНЛКУвод у методику наставе ликовне културе
ДЛИ124-07Дјечије ликовно изражавање
ЛУ135-10Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво

Академија умјетности

ЛГДМЛО2Методика ликовног образовања 2
17ЛУМЛО1Методика ликовног образовања 1
17ЛУМЛО2Методика ликовног образовања 2
ЛУМЛО1Методика ликовног образовања 1
ЛУМЛО4Методика ликовног образовања 4
ЛУМЛО2Методика ликовног образовања 2
17ЛУМЛО3Методика ликовног образовања 3
17ЛУМЛО4Методика ликовног образовања 4
ЛУМЛО3Методика ликовног образовања 3
ЛГДМЛО1Методика ликовног образовања 1