Навигација

др Кристинка Селаковић

Филозофски факултет

Предмети

Филозофски факултет

ПВЛК123Ликовна култура
ЛУ135Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ЛУ135-10Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
УМНЛКУвод у методику наставе ликовне културе
МЛ136-10Методика наставе ликовне културе
ЛФ136Ликовна форма
МЛ136Методика наставе ликовне културе
ПВДЛС124Дјечије ликовно стваралаштво