Навигација

др Велибор Лалић

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет безбједносних наука

ОБК12ПРБПриватна безбједност
ОБК12ТРЗТероризам