Навигација

доц. др Ненад Петровић
доцент

Датум избора у звање 16. јануар 2018.

Предмети

Шумарски факултет

МШ11ФУНКПланирање производне и других функција шума
ОШ13УРЂ1Уређивање шума I
МШ13ИПГШИнтегрално планирање газдовања шумама
ОШ07УРЕЂУређивање шума
ОШ13УРЂ2Уређивање шума II
МШ10ТИПОТипологија шума
МШ11ИППОИнтегрално планирање потенцијала шумских екосистема