Навигација

др Сања Радиновић

Предмети

Академија умјетности

13МЕМЕМ1Етномузикологија 1
13МЕМЕМ4Етномузикологија 4
13МЕМТИ4Традиционални инструменти 4
13МЕМЕМ2Етномузикологија 2
13МЕМЕМ3Етномузикологија 3
13МКДМФ1Музички фолклор 1
13МЕМТИ3Традиционални инструменти 3
13МКДМФ2Музички фолклор 2
МЕМЕМ7Етномузикологија 7
МЕМЕМ8Етномузикологија 8
13МТПМФ1Музички фолклор 1
ММТПЕММФ1Етномузикологија (Музички фолклор) 1
ММТПЕММФ2Етномузикологија (Музички фолклор) 2
13МТПМФ2Музички фолклор 2
13МЕМТИ1Традиционални инструменти 1
13МЕМТИ2Традиционални инструменти 2