Навигација

мр Предраг Поповић
виши асистент

Сарадник - II-5
Факултет безбједносних наука
051/333-675
Ужа научна/умјетничка областКриминалистичка тактика, методика и оператива
Датум избора у звање 28. септембар 2017.

Предмети

Факултет безбједносних наука

ОБК14КРТКриминалистика техника
ОБК10КРОКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК09МИПКМетодика истраживања привредног криминалитета
ОБК09МИИКМетодика истраживања имовинског криминалитета
ОБК16КМ1Криминалистика I
ОБК12КРСКриминалистичка стратегија