Навигација

Лана Вујаковић, ма
асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
051/322-780
Ужа научна/умјетничка областПсихологија личности
Датум избора у звање 29. јун 2017.

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-КЛ22ОТеоријско – емпиријске концепције психологије личности
ПС1-УПЛ21ОУвод у психологију личности