Навигација

Драгана Милисавић
асистент

Сарадник - II-5
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областФизичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза)
Датум избора у звање 15. септембар 2016.

Предмети

Технолошки факултет

Б02303Физичка хемија I
Б02403Физичка хемија са колоидном хемијом

Природно-математички факултет

1Ц07ХНС878Виши курс физичке хемије
1Ц07ХНС408Школски огледи у настави хемије
1Ц16ХНС408Школски огледи у настави хемије
1Ц10ТНС993Хемија 2