Навигација

Јелена Вуковић
асистент

Сарадник - II-5
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областЕкспериментална физика
Датум избора у звање 16. мај 2016.

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц07ФОС378Методе мјерења
1Ц07ФОС334Обрада резултата мјерења
1Ц07ФОС390Физика атома и молекула
1Ц07ФОС380Основи структуре материје
1Ц07ФОС320Основи атомске физике
1Ц07БОС220Физика
1Ц07ФНС320Основи атомске физике
1Ц07ФНС390Физика атома и молекула