Навигација

др Душко Вејновић

Наставник - II-4
Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1НСОЦСоциологија спорта

Шумарски факултет

ОШ13СОЦИСоциологија
ОШ07ПОСЛПословна култура и комуникација
ОШ07СОЦИСоциологија
МШ11СОЦЕСоцијална екологија

Факултет политичких наука

С-30Социологија спорта

Факултет безбједносних наука

ОБК16СОЦСоциологија
ОБК16ДФНДефендологија