Навигација

проф. др Драгољуб Секуловић
редовни професор

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Датум избора у звање 10. јул 2014.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07СРКСастављање и репродукција карата
ОГД14СУПКСастављање и умножавање планова и карата
ОГД07К1Картографија 1
ОГД07К2Картографија 2
ОГД07КПКартографске пројекције