Навигација

Младен Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Академија умјетности

13МКДХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МКДХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МКЛГАМД3Анализа музичког дјела 3
13МТПМТП1Методика теоријских предмета 1
МКДЕМТП3Методика теоријских предмета 3
МКДЕМТП4Методика теоријских предмета 4
13МИАМД2Анализа музичког дјела 2
13МЕМХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МЕМХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5
13МКМТП1Методика теоријских предмета 1
13МКМТП2Методика теоријских предмета 2
13МКЛГАМД2Анализа музичког дјела 2
13МКЛГАМД4Анализа музичког дјела 4
13МКДКОН3Контрапункт 3
13МСПАМД4Анализа музичког дјела 4
13МТПХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПХХА2Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА3Хармонија са хармонском анализом 3
13МТПХХА6Хармонија са хармонском анализом 6
13МСПАМД3Анализа музичког дјела 3
13МИАМД3Анализа музичког дјела 3
13МЕМХХА1Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПМТП2Методика теоријских предмета 2
13МИАМД1Анализа музичког дјела 1
ММТПХХА5Хармонија са хармонском анализом 5