Навигација

проф. др Бранко Божић
редовни професор

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Ужа научна/умјетничка областгеодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжињерска геодезија и управљање геодетским радовима
Датум избора у звање 17. април 2013.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД08ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07ГМГеодетска метрологија
ОГД07РИ3Рачун изравнања 3
ОГД09ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07ГП3Геодетски премјер 3
ОГД07ОКГМОбезбјеђење квалитета геодетског мјерења
ОГД07РИ1Рачун изравнања 1
ОГД07ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07РИ2Рачун изравнања 2
ОГД09РИ2Рачун изравнања 2