Навигација

проф. др Бранко Божић
редовни професор

Ужа научна/умјетничка областгеодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжињерска геодезија и управљање геодетским радовима
Датум избора у звање 17. април 2013.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07ГМГеодетска метрологија
ОГД07РИ1Рачун изравнања 1
ОГД09ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД08ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07РИ2Рачун изравнања 2
ОГД07РИ3Рачун изравнања 3
ОГД09РИ2Рачун изравнања 2
ОГД07ОКГМОбезбјеђење квалитета геодетског мјерења
ОГД07ГП3Геодетски премјер 3