Навигација

др Милош Бабић

Предмети

Академија умјетности

13ДФТОФТП1Основи филмске и телевизијске продукције 1
13ДФТОФТП2Основи филмске и телевизијске продукције 2
13ДПМПАВФ2Маркетинк и пласман аудиовизуелних форми 2
13ДАФОФТП1Основи филмске и телевизијске продукције 1
13ДПМК4Менаџмент у култури 4
13ДПМК5Менаџмент у култури 5
13ДПФТВП7Филмска и ТВ продукција 7
13ДПМК1Менаџмент у култури 1
13ДПМК2Менаџмент у култури 2
13ДПМК3Менаџмент у култури 3
13ДППАП1Правни аспекти продукције 1
13ДППАП2Правни аспекти продукције 2
13ДПФТВП1Филмска и ТВ продукција 1
13ДПФТВП2Филмска и ТВ продукција 2
13ДПФТВП8Филмска и ТВ продукција 8
13ДПМК6Менаџмент у култури 6
13ДАФОФТП2Основи филмске и телевизијске продукције 2
13ДАФДИСДистрибуција
13ДПМПАВФ1Маркетинг и пласман аудиовизуелних форми 1