Навигација

Мартина Кнежевић
наставник страног језика и вјештина

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 3. септембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

СЈ1-ИЈСтрани језик I - Италијански језик
СЈ2-16-ИЈСтрани језик II : Италијански језик
ИЈФЗФ2-07Италијански језик II
ИЈФЗФ3Италијански језик III
СЈ2ИЈСтрани језик II : италијански језик
ИЈФЗФИталијански језик
ИЈФЗФ1-07Италијански језик I
Ф1-ИЈ11ОИталијански језик 1
Ф1-ИЈ2ИИталијански језик 2
ИЈФЗФ2Италијански језик II
СЈ1-16-ИЈСтрани језик I - Италијански језик
ПС1-ИЈ11ИИталијански језик 1
ПС1-ИЈ12ИИталијански језик 2
СЈИЈ1111Страни језик 1 - Италијански језик 1
СЈИЈ2112Страни језик 2 - Италијански језик 2