Навигација

Мартина Кнежевић, ма
наставник страног језика и вјештина

051-322-780
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 3. септембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

СЈ1-16-ИЈСтрани језик I - Италијански језик
ПС1-ИЈ11ИИталијански језик 1
ИЈФЗФ2Италијански језик II
СЈ2-16-ИЈСтрани језик II : Италијански језик
Ф1-ИЈ11ОИталијански језик 1
СЈ2ИЈСтрани језик II : италијански језик
Ф1-ИЈ2ИИталијански језик 2
СЈИЈ1111Страни језик 1 - Италијански језик 1
ИЈФЗФ2-07Италијански језик II
СЈИЈ2112Страни језик 2 - Италијански језик 2
ИЈФЗФ1-07Италијански језик I
ИЈФЗФ3Италијански језик III
ИЈФЗФИталијански језик
ПС1-ИЈ12ИИталијански језик 2
СЈ1-ИЈСтрани језик I - Италијански језик