Навигација

Соња Леро
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – српски језик
Датум избора у звање 26. март 2015.

Предмети

Филозофски факултет

КГ123Култура говора и писмености
КГ123-10Култура говора и писмености
ПВКГ123Култура говора

Филолошки факултет

09ИФСЈФонетика српског језика
09ЊСЈ3Српски језик III
09ЊСЈ4Српски језик IV
09ЊСЈ1Српски језик I
12РФСЈФонетика српског језика
09ИФСЈАФонологија српског језика са акцентологијом
12РФАСЈФонологија и акцентологија српског језика
09ЊСЈ2Српски језик II