Навигација

Соња Леро
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – српски језик
Датум избора у звање 26. март 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ПВКГ123Култура говора
КГ123-10Култура говора и писмености
КГ123Култура говора и писмености

Филолошки факултет

ОФЛ16СЈ2Српски језик 2
09ЊСЈ1Српски језик I
12РФАСЈФонологија и акцентологија српског језика
09ФСЈ3Српски језик III
ОФЛ16СЈ1Српски језик 1
09ФСЈ2Српски језик II
09СДСЈ1Дијалектологија српског језика I
12РФСЈФонетика српског језика
09ЊСЈ2Српски језик II
09ИФСЈАФонологија српског језика са акцентологијом
09ЊСЈ3Српски језик III
09ИФСЈФонетика српског језика
09ИОСДОснови српске дијалектологије
09ФСЈ1Српски језик I
09СДСЈ2Дијалектологија српског језика II
09ЊСЈ4Српски језик IV
09ФСЈ4Српски језик IV