Навигација

др Горан Ћировић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОАИ07УИУправљање инвестицијама
ОА07ОИРОрганизација и извођење радова
ОГ07ОГОрганизација грађења
ОА07ПИГЕПросторна и градитељска економика
ОГ07ТГТехнологија грађења
ОГК07УПУправљање пројектима