Навигација

проф. др Горан Ћировић
редовни професор

Датум избора у звање 28. мај 2013.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГК07УПУправљање пројектима
ОА07ОИРОрганизација и извођење радова
ОГ07ОГОрганизација грађења
ОГ07ТГТехнологија грађења
ОАИ07УИУправљање инвестицијама
ОА07ПИГЕПросторна и градитељска економика