Навигација

доц. др Ненад Јаћимовић
доцент

Датум избора у звање 9. септембар 2013.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГ07ХИ2Хидраулика 2
ОГХ15РХРачунска хидраулика