Навигација

Наташа Вученовић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филолошки факултет

13ИМИЈМорфологија италијанског језика
13ИСИЈ2Савремени италијански језик 2
12ЕИЈ1Италијански језик 1
09ИГИЈСИЈ2Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 2
12ЕИЈ2Италијански језик 2
12РИЈИталијански језик
13ИСИЈ1Савремени италијански језик 1
09ИГИЈСИЈ1Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 1
09ЊИЈ1Италијански језик I
09ЊИЈ2Италијански језик II
09ЊИЈ3Италијански језик III

Факултет политичких наука

Н-23Италијански језик 3
Н-32Италијански језик 4
П-21Италијански језик 3
П-29Италијански језик 4