Навигација

Андреа Медић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 19

051/340-126
локал126
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филозофски факултет

СЈ1-16-ЊЈСтрани језик I - Њемачки језик
ЊЈФЗФ3Њемачки језик III
СЈ2-16-ЊЈСтрани језик II : Њемачки језик
СЈ1-ЊЈСтрани језик I - Њемачки језик
ПС1-ЊЈ12ИЊемачки језик 2
ЊЈФЗФ2-07Њемачки језик II
СЈЊЈ2112Страни језик 2 - Њемачки језик 2
Ф1-ЊЈ11ОЊемачки језик 1
СЈ2ЊЈСтрани језик II : њемачки језик
Ф1-ЊЈ2ИЊемачки језик 2

Технолошки факултет

Б32327Њемачки језик у струци
Б31226Њемачки језик II
Б31126Њемачки језик I
Б52324Њемачки језик у струци

Филолошки факултет

09ЕЊЈ1Њемачки језик 1
09ЕЊЈ2Њемачки језик 2
12РЊЈЊемачки језик
09СЊЈ1Њемачки језик I
12СЊЈЊемачки језик
09ФЊЈ2Њемачки језик II
09ФЊЈ1Њемачки језик I
09ЊСЊЈ1Савремени њемачки језик I (годишњи испит)
09ФЊЈ4Њемачки језик IV
09ФЊЈ3Њемачки језик III
ОФЛ16ЊЈ2Њемачки језик 2
ОФЛ16ЊЈ1Њемачки језик 1
12ЕЊЈ1Њемачки језик 1
09СЊЈ2Њемачки језик II
12ЕЊЈ2Њемачки језик 2

Факултет политичких наука

СР-15Њемачки језик 2
П-6Њемачки језик 1
СР-6Њемачки језик 1
С-14Њемачки језик 2
СР1-8Њемачки језик 1
Н-6Њемачки језик 1
П-14Њемачки језик 2
С-6Њемачки језик 1
СР1-17Њемачки језик 2
Н-14Њемачки језик 2