Навигација

Александра Милићевић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 10

051/340-125
локал125

Предмети

Филозофски факултет

ЊЈФЗФ1-07Њемачки језик I
ЊЈФЗФЊемачки језик
ПС1-ЊЈ11ИЊемачки језик 1
СЈЊЈ1111Страни језик 1 - Њемачки језик 1
Ф1-ЊЈ11ОЊемачки језик 1

Филолошки факултет

09ЊМНЊЈ3Методика наставе њемачког језика III
09ЊМНЊЈ4Методика наставе њемачког језика IV
09ЊМОРФ2Морфологија II
09ЊМОРФ1Морфологија I