Навигација

Дејан Малчић, ма
виши асистент

Наставник - II-4
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 3

051/340-134
локал134
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 24. април 2014.

Предмети

Филолошки факултет

09ИГИЈСИЈ4Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 4
13ИИТК2Италијанска култура 2
12СИЈИталијански језик
09ИМИЈ1Методика италијанског језика 1
09ИМИЈ2Методика италијанског језика 2
13ИИТК1Италијанска култура 1
13ИСИЈ3Савремени италијански језик 3
13ИСИЈ4Савремени италијански језик 4
13ИМНИЈ1Методика наставе италијанског језика 1
13ИМНИЈ3Методика наставе италијанског језика 3
09ИГИЈСИЈ3Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 3
13ИМНИЈ2Методика наставе италијанског језика 2