Навигација

др Ранка Перић-Ромић

Наставник - II-4
Факултет политичких наука
051/304-001

Предмети

Пољопривредни факултет

ОАЕ07СССоциологија села

Факултет политичких наука

С-25Урбана социологија
С-46Социологија образовања
С-20Социологија свакодневног живота
С-26Социологија морала
МС-10Традиционално и модерно у култури
СОС-40-6Социологија образовања
С-19Рурална социологија
С-60Методика наставе социологије са хоспитовањем
СОС-32Методика наставе социологије
МС-7Економска глобализација
МС-16Социологија урбаног простора

Библиографија

Радови у часописима

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  ЧасописSociální studia / Social Studies
  Година2017
  АуториРанка Перић-Ромић, Душко Трнинић и Далибор Савић
  Волумен14
  Број1
  Страна од31
  Страна до53
  Веб адресаhttps://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Изазови одрживог развоја села Републике Српске

  DOI10.5937/pol1612109P
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2016
  АуториРанка Перић-Ромић
  Волумен6
  Број12
  Страна од109
  Страна до123
  Веб адреса http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=13228&lang=sr

  Показатељи урбанизације-сиромаштво и друштвени развој

  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2015
  АуториРанка Перић-Ромић
  Број10
  Страна од347
  Страна до361

  Post-socialist urban transformation of Banja Luka

  ЧасописContemporary European Studies
  Година2015
  АуториРанка Перић-Ромић
  Волумен2
  Страна од33
  Страна до45
  Веб адресаhttp://www.ces.upol.cz

  Узроци осиромашивања градова и градског становништва

  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2012
  АуториРанка Перић-Ромић
  Број3
  Страна од47
  Страна до59

  Специфичности наших градова на путу модернизације

  DOI10.7251/GMS1301139P
  ЧасописГодишњак Друштва чланова Матице српске у Републици Српској
  Година2012
  АуториРанка Перић-Ромић
  Волумен2
  Страна од143
  Страна до158

  Друштвено обликовање јавног простора у урбаним срединама

  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2011
  АуториРанка Перић-Ромић
  Број6
  Страна од181
  Страна до193

  Џентрификација - од узрока настанка до коначних исхода

  ЧасописРАДОВИ
  Година2011
  АуториРанка Перић-Ромић
  Број13/2
  Страна од257
  Страна до269

Радови са скупова

  Утицај трансформације јавног и приватног простора на живот становника у урбаним срединама

  Научни скупДруштво и простор
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2016
  АуториРанка Перић-Ромић
  Страна од15
  Страна до26

  Однос глобалних градова и суверенитета у доба глобализације

  Научни скупГлобализација и сувереност-са освртом на Босну и Херцеговину
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2014
  АуториРанка Перић-Ромић
  Страна од453
  Страна до459

  Свјетске економске организације и институционализација сиромаштва

  Научни скупСиромаштво и глобална безбједност
  Година2012
  АуториРанка Перић-Ромић
  Страна од67
  Страна до76

  Политичка култура национализма

  Научни скупПолитичка култура, дијалог, толеранција и демократизација у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  DOI32:316.7(497.6)(082) 324:316.7(497.6)(082)
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториБрацо Ковачевић и Ранка Перић-Ромић
  Страна од246
  Страна до253

  Утицај медија на друштвену свијест

  Научни скупНаука, култура и идеологија
  ПубликацијаНаука кулктура и идеологија
  Година2009
  АуториРанка Перић-Ромић
  Страна од41
  Страна до51

  Узроци урбаног сирмоаштва

  Научни скупДруштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској
  Година2009
  АуториРанка Перић-Ромић
  Страна од219
  Страна до228