Навигација

проф. др Мира Ћук
ванредни професор

Наставник - II-4
Факултет политичких наука

Факултет политичких наука, канцеларија 403

051/304-017
локал403
Ужа научна/умјетничка областСоцијална политика
Датум избора у звање 15. септембар 2016.

Предмети

Факултет политичких наука

СР-50Вјештине и технике социјалног рада у заједници
С-4Увод у социјалну политику
СРС-47Вјештине и технике социјалног рада у заједници
МСЦ-5Менаџмент у социјалном раду
СР-8Социјална политика
СР-26Основе менаџмента у социјалном раду
СРС-9Социјална политика
СРС-27Основе менаџмента
Н-4Увод у социјалну политику
ОСР-1Социјална политика
ОСР-22Организација социјалног рада и менаџмент
СРД-1Савремена социјална политика
СР1-11Социјална политика
СР1-33Људска права и социјални рад
СР-4Увод у социјалну политику
СР-44Заступање у социјалном раду
СР1-4Увод у социјалну политику
СР1-29Менаџмент у социјалном сектору
П-4Увод у социјалну политику

Библиографија

Радови у часописима

  Перцепција студената о стеченим компетенцијама током студија

  ЧасописСоцијални преглед
  Година2018
  АуториМира Ћук
  Број1
  Страна од115
  Страна до133

  Цјеложивотно учење у контексту развоја професије социјалног рада

  ЧасописДруштвене и хуманистичке студије (ДХС)
  Година2017
  АуториМира Ћук, Ана Гавриловић, Драшко Гајић и Љубо Лепир
  Волумен2
  Број3
  Страна од361
  Страна до378
  Веб адресаhttp://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  Social security as a challenge and a factor of social development in the Republic of Srpska

  DOI10.7251/SVR15100011C
  ЧасописСВАРОГ
  Година2015
  АуториМира Ћук
  Страна од128
  Страна до143

  Перцепција руководилаца центара за социјални рад о методу супервизије у социјалном раду

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2014
  АуториЈагода Петровић и Мира Ћук
  ВолуменXXI
  Број3-4
  Страна од49
  Страна до77
  Веб адресаhttp://www.socijalnamisao.rs/

  Перцепција руководилаца центара за социјални рад о методу супервизије у социјалном раду

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2014
  АуториМира Ћук и Јагода Петровић
  Број3-4
  Страна од49
  Страна до79

  Евалуација рада у центру за социјални рад

  ЧасописСоцијална мисао Београд
  Година2009
  АуториМира Ћук
  Страна од123
  Страна до151

  Стари људи- један аспект демографске ситуације у Требињу

  ЧасописСоцијална мисао
  Година2001
  АуториМира Ћук
  Волумен150
  Страна од25
  Страна до47

  Транзиција центара за социјални рад

  ЧасописСоцијална мисао
  Година1999
  АуториМира Ћук
  Страна од123
  Страна до141

Радови са скупова

  Утицај старења становништва у Републици Српској на социјалну политику

  Научни скупДемографски процеси и српски национални интереси
  DOIIO.7251/ZMS1801113C
  ПубликацијаДемографски процеси и српски национални интереси
  Година2018
  АуториМира Ћук
  Страна од113
  Страна до137

  Дјеловање центара за социјални рад у елементарним непогодама у систему заштите и спасавања

  Научни скупБезбедност и кризни менаџмент – теорија и пракса
  ПубликацијаЗборник радова са међународне конференције Безбедност и кризни менаџмент – теорија и пракса
  Година2017
  АуториМира Ћук, Љубо Лепир и Драшко Гајић
  Страна од48
  Страна до58

  Сиромаштво у БиХ – утицај социјалних накнада

  Научни скупРизици и безбједносне пријетње
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2015
  АуториМира Ћук и Драшко Гајић
  Страна од211
  Страна до221

  Локална заједница и заштита старих људи

  Научни скупСавремени изазови у социјалном раду – проблеми и перспективе
  Публикацијазборник радова
  Година2015
  АуториМира Ћук

  Заједница, ментално здравље и подршка особама са ПТСП-ом

  Научни скупПосттрауматски стресни поремећај у Републици Српској
  ПубликацијаПосттрауматски стресни поремећај у Републици Српској: посљедице и могући правци дјеловања у организацији Факултета политичких наука у Бањој Луци
  Година2014
  АуториМира Ћук
  Страна од106
  Страна до124

  Локална заједница и социјално предузетништво

  Научни скупМеђународно научна - стручна конференција „Социјално предузетништво – модел за (само) запошљавање у будућности“
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2014
  АуториМира Ћук
  Страна од39
  Страна до57

  SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Научни скупIII International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation – Adult Persons with Disabilities
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2014
  АуториМира Ћук
  Страна од57
  Страна до75

  Улога центара за социјални рад у развоју инцијатива цивилног друштва и промоцији партнерства у локалној заједници

  Научни скупМеђународнa знанственa конференцијa „Социјални рад у борби против сиромаштва и социјалне искључености – професионална усмјереност заштите и промицање људских права
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториМира Ћук
  Страна од563
  Страна до583

  Сиромаштво у Босни и Херцеговини: како допринјети његовом смањењу програмима у социјалној заштити

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети "Наука, култура и идеологија"
  ПубликацијаЗборник радова Научни скупови Филозофског факултета у Бањој Луци
  Година2008
  АуториМира Ћук
  Страна од519
  Страна до529

  Социјални проблеми у Републици Српској и развој људских ресурса

  Научни скупНаучни скуп Ресурси Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова Научни скупови, књига XIII Академије наука и умјетности Републике Српске
  Година2007
  АуториМира Ћук
  Страна од671
  Страна до695

  Приступ орјентисан ка клијентима: реформе центра за социјални рад

  Научни скупКонференција о социјалној политици
  ПубликацијаЗборник радова Конференција о социјалној политици у организацији Уреда за међународни развој Велике Британије и Независног бироа за хуманитарна питања
  Година2006
  АуториМира Ћук
  Страна од21
  Страна до27

Остали радови

  Планирање у социјалној заштити као функција менаџмента

  Година2015
  АуториМира Ћук
  Страна од57
  Страна до85

  Стратегијско планирање у систему социјалне заштите у у локалној заједници

  Година2015
  АуториМира Ћук
  Страна од110
  Страна до137

  Ефекти пронаталитетних популационих мјера у Републици Српској у општинама са негативним природним прираштајем

  Менаџери и лидери - носиоци менаџмента

  Година2010
  АуториМира Ћук
  Страна од169
  Страна до189

  Менаџмент људским ресурсима у социјалној заштити

  Година2010
  АуториМира Ћук
  Страна од221
  Страна до241

  Улога и значај локалних заједница у процесу социјалног укључивања

  Година2009
  АуториМира Ћук
  Страна од59
  Страна до76

  Људски и материјални ресурси у центрима за социјални рад и службама социјалне заштите у РС

  Година2009
  АуториМира Ћук
  Страна од11
  Страна до24

  Социјална заштита и социјална укљученост: Развој интегралне социјалне заштите у БиХ

  Година2007
  АуториМира Ћук
  Страна од74
  Страна до84

  Анализа постојећих институционалних модела и препоруке за реформе

  Година2007
  АуториМира Ћук
  Страна од115
  Страна до145

  Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике у БиХ – Развој центара за социјални рад

  Година2005
  АуториМира Ћук
  Страна од10
  Страна до21

  Интеграција дјеце са посебним потребама Могућности и перспективе

  Година2004
  АуториМира Ћук, Јованка Бакмаз, Драган Бешењи, Мијат Шаровић, Александар Буђен, Јадранка Јанковић, Олгица Рудакијевић и Љиљана Шпураљн Кнежевић
  Страна од3
  Страна до71

  Брига о дјеци са посебним потребама у општини Требиње

  Година2002
  АуториМира Ћук
  Страна од5
  Страна до73

  Центри за социјални рад у РС : положај, организација, функције, могући правци промјена

  Година2002
  АуториМира Ћук
  Страна од186
  Страна до192

  Промјене у институционалној основи и организацији центара за социјални рад у РС

  Година2002
  АуториМира Ћук
  Страна од11
  Страна до16

  Рефлексија законодавно правне основе на праксу у социјалној заштити и социјалној политици

  Година2002
  АуториМира Ћук
  Страна од152
  Страна до161

  Центри за социјални рад и невладине организације у периоду транзиције система социјалне заштите у РС

  Година2000
  АуториМира Ћук
  Страна од14
  Страна до19

  Социјални аспекти старења

  Година2000
  АуториМира Ћук
  Страна од25
  Страна до43

  Планирање социјалних активности у локалној заједници

  Година1998
  АуториМира Ћук
  Страна од95
  Страна до103

  Стање и проблеми дјеце ометене у физичком и психичком развоју у општини Требиње

  Година1998
  АуториМира Ћук
  Страна од5
  Страна до27

  Центар за социјални рад у функцији органа старатељства и заштите социјално угрожене дјеце

  Година1997
  АуториМира Ћук
  Страна од96
  Страна до106

Књиге

  Менаџмент у систему социјалне заштите

  ИздавачУниверзитет У Бањој Луци, Факултет политичких наука
  ISBN978-99976-651-0-2
  Година2015
  АуториМира Ћук и Ана Гавриловић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна436

  Социјална укљученост - Дискурс или нови концепт

  ИздавачБесједа
  ISBN978-99938-1-219-7
  Година2014
  АуториНикола Новаковић, Љубо Лепир, Мира Ћук и Драшко Гајић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна169

  Реформе социјалне заштите у Босни и Херцеговини

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево
  ISBN978-99955-1-076-3
  Година2013
  АуториМира Ћук
  Тип књигенаучна књига
  Број страна309

  Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука
  ISBN978-99938-806-5-3
  Година2010
  АуториАна Гавриловић, Љубо Лепир, Александар Југовић, Мирослав Бркић и Мира Ћук
  Тип књигенаучна књига
  Број страна299