Навигација

проф. др Миленко Живковић
ванредни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областРегионална географија
Датум избора у звање 16. јул 2014.

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ГОС4Увод у географију
1Ц07ПОС929Пејзажни комплекс у просторном планирању
1Ц13ГОС930Принципи и методе географске регионализације
1Ц13ПОС600Принципи и методе регионализације
1Ц13ГОС22Регионална географија свијета 1
1Ц07ГОС786Регионална географија Европе
1Ц07ГОС790Регионална географија Азије
2Ц13ГЕО008Регионалногеографски процеси и проблеми развоја ЈУ Европе
1Ц07ПОС600Принципи и методе регионализације
1Ц13ГОС783Географске основе просторног планирања

Библиографија

Радови у часописима

  Географска наука и савремена друштвена стварност

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2018
  АуториМира Мандић и Миленко Живковић
  Волумен22
  Страна од1
  Страна до20

  Cross-boundary cooperation as a factor of development of Bosnia and Herzegovina within the EU integration processes

  ЧасописInternational Journal of Economics and Management Systems
  Година2016
  АуториМиленко Живковић, Мира Мандић, Драган Папић и Марко Станојевић
  Волумен1
  Страна од208
  Страна до213

  Cross-boundary cooperation in servise od development of Bosnia and Herzegovina - the sample of priority backward areas along the borderline

  ЧасописWSEAS TRANSACTION of ENVIRONMENT and DEVELOPMENT
  Година2016
  АуториМиленко Живковић, Мира Мандић, Драган Папић и Марко Станојевић
  Волумен12
  Страна од326
  Страна до331

  Културни пејсаж у теорији и пракси просторног планирања

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2012
  АуториМиленко Живковић и Мира Мандић
  Волумен16
  Страна од61
  Страна до73

  Географски положај градишке општине као њен развојни потенцијал

  ЧасописГрадишки зборник
  Година2010
  АуториМиленко Живковић
  Страна од9
  Страна до19

  Регионалногеографски нодално-функционални концепт у контексту савремених географских кретања

  ЧасописГЛОБУС
  Година2010
  АуториМиленко Живковић
  Волумен35
  Страна од3
  Страна до15

  Неки аспекти трансформације аграрних површина у функционалном подручју Градишке

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2010
  АуториМиленко Живковић
  Волумен14
  Страна од17
  Страна до30

  Нодално-функционална детерминација и организација функционалног подручја Градишке

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2009
  АуториМиленко Живковић
  Волумен13
  Страна од117
  Страна до128

  Геопросторни потенцијали развоја Горњо Санско-пливског региона - Анализа компонената природне основе као фактора развоја

  ЧасописИнститут природних и математичких наука
  Година2006
  АуториМиленко Живковић
  Страна од17
  Страна до32

  Слике из Украјине - II дио

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2003
  АуториМиленко Живковић
  Волумен24
  Страна од16
  Страна до19

  Слике из Украјине - I дио

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2002
  АуториМиленко Живковић
  Волумен23
  Страна од17
  Страна до20

  Грчка - II дио, Српске земље и свијет

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториМиленко Живковић
  Волумен19
  Страна од21
  Страна до24

  Грчка – I дио, Српске земље и свијет

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториМиленко Живковић
  Волумен18
  Страна од15
  Страна до18

  Дунав–водена европска магистрала

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2000
  АуториМиленко Живковић
  Волумен17
  Страна од14
  Страна до17

  Општина Градишка-основна географска обиљежја

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2000
  АуториМиленко Живковић
  Волумен15
  Страна од9
  Страна до12

  Географски приказ општине Градишка

  ЧасописГрадишки зборник
  Година1999
  АуториМиленко Живковић
  Страна од11
  Страна до24

  Човјек и околина

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1998
  АуториМиленко Живковић
  Волумен12
  Страна од14
  Страна до17

  Теоријске концепције региона у савременој географији

  ЧасописГЛОБУС
  Година1998
  АуториМиленко Живковић
  Волумен23
  Страна од61
  Страна до72

  Неки аспекти природних и друштвених потенцијала РС

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1997
  АуториМиленко Живковић
  Волумен11
  Страна од8
  Страна до13

  Сарајевско-зворничка регија

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1997
  АуториМиленко Живковић
  Волумен8
  Страна од3
  Страна до9

  Географски размјештај Срба Републике Српске Крајине и Хрватске у Републици Српској као посљедица грађанског рата 1991 – 1995

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година1997
  АуториМиленко Живковић
  Волумен2
  Страна од83
  Страна до92

  Демографске промјене у Западној Славонији као посљедица грађанског рата 1991 – 1995

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година1997
  АуториМиленко Живковић
  Волумен2
  Страна од31
  Страна до45

  Добојско – бијељинска регија

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1996
  АуториМиленко Живковић
  Волумен7
  Страна од3
  Страна до9

  Лијевче поље

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1996
  АуториМиленко Живковић
  Волумен6
  Страна од7
  Страна до10

  Западна Славонија

  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1996
  АуториМиленко Живковић
  Волумен4
  Страна од3
  Страна до6

Радови са скупова

  СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ В ГЕОПРОСТРАНСТВЕ ЗАПАДНЫХ БАЛКАН

  Научни скупСовременные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии, IX Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
  Година2018
  АуториМиленко Живковић, Мира Мандић и Драган Папић
  Страна од300
  Страна до308

  Демогеографски процеси и проблеми обнове српског етничког простора у Републици Хрватској

  Научни скупГеополитички процеси у савременом евроазијском простору
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научне конференције, Географско друштво Републике Српске и Асоцијација руских друштвених географа
  Година2017
  АуториМиленко Живковић
  Страна од561
  Страна до574

  Регионалногеографски аспект у контексту савремене просторно-функционалне организације и развоја

  Научни скупЧетврти српски конгрес географа
  ПубликацијаЗборник радова са 4. Српског конгреса географа са међународним учешћем Књига 1
  Година2015
  АуториМиленко Живковић, Мира Мандић и Игор Зекановић
  Страна од317
  Страна до320

  Значај природних ресурса у функцији вредновања политичко-географског положаја Републике Српске

  Научни скупЧетврти српски конгрес географа
  ПубликацијаЗборник радова са 4. Српског конгреса географа са међународним учешћем Књига 1
  Година2015
  АуториИгор Зекановић и Миленко Живковић
  Страна од237
  Страна до241

  Юговосточная европа в контексте отношений центр-периферия

  Научни скупVI Ежегодной научной Ассамблее Ассоциации российских географов обществоведов (АРГО)
  ПубликацијаМеждународной научной конференции Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте глобализации и регионализации: теория и практика общественно-географических исследований
  Година2015
  АуториМиленко Живковић, Драган Папић и Слободан Гњато
  Страна од160
  Страна до169

  Problematic areas of the Republic of Srpska within the context of demographic changes

  Научни скупЗборник Матице српске за друштвене науке
  Година2014
  АуториМира Мандић и Миленко Живковић
  Страна од767
  Страна до776

  Трансгранични развој у функцији рјешавања регионалних диспаритета Републике Српске

  Научни скупОбиљежавање 20. годишњице Географског друштва Републике Српске
  Година2013
  АуториМиленко Живковић, Драган Папић и Марко Станојевић
  Страна од315
  Страна до322

  Двадесет година постојања и рада Географског друштва Републике Српске

  Научни скупЗборник - обиљежавања 20.годишњице ГДРС
  Година2013
  АуториМиленко Живковић
  Страна од10
  Страна до11

  Савремене детерминанте географског положаја Југоисточне Европе као фактор развоја

  Научни скупТрећи конгрес српских географа смеђународним учешћем
  Година2011
  АуториМиленко Живковић
  Страна од533
  Страна до541

  Значај и улога географије у планирању развоја руралних и урбаних подручја с освртом на Републику Српску

  Научни скупДруштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу
  Година2009
  АуториМира Мандић и Миленко Живковић
  Страна од155
  Страна до167

  Трансгранични региони – нови облик регионалногеографског испољавања и просторно-функционалног обликовања

  Научни скупСрбија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима
  Година2007
  АуториМиленко Живковић
  Страна од151
  Страна до156

Остали радови

  Провођење истраживања и израда студије геопросторни потенцијали развоја Горњосанско-пливског региона

Књиге

  Функционално подручје Градишке - социјалногеографска трансформација

  ИздавачГеографско друштво Републике Српске, Бања Лука
  ISBN978-99976-631-9-1
  Година2016
  АуториМиленко Живковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна282

  Регионална географија-Аустралија, Океанија и Антарктик

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука
  ISBN978-99955-21-24-0
  Година2012
  АуториДраго Тодић и Миленко Живковић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна160

  Геопросторни потенцијали развоја Горњосанско-пливског региона

  ИздавачИнститут природних и математичких наука, Бања Лука
  ISBN978-99955-30-33-4
  Година2008
  АуториМиленко Живковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна208

  Географија за први разред трогодишњих и други разред четворогодишњих занимања угоститељско-туристичке школе

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево
  ISBN99938-0-670-6
  Година2007
  АуториМира Мандић, Драшко Маринковић, Даворин Бајић и Миленко Живковић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна187

  Географија за седми разред основне школе

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN978-99955-0-181-5
  Година2007
  АуториМира Мандић, Миленко Живковић и Живка Кукрић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна205

  Географија за први разред економско-пословно-трговачке школе

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN99938-0-671-4
  Година2005
  АуториЂуро Марић, Даворин Бајић, Мира Мандић и Миленко Живковић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна217

  Дрвна индустрија Подградци

  ИздавачГрафомарк Лакташи
  ISBN99938-36-49-4
  Година2004
  АуториМиленко Живковић, Цвјетко Буловић, Бранислав Беговић, Душан Обрадовић, Милутин Вујић и Лазо Шиник
  Тип књигенаучна књига
  Број страна156

  Западна Славонија - Окучанско-пакрачки крај - регионално-географски приступ

  ИздавачГеографско дрштво Републике Српске, Бања Лука
  ISBN914.971.3
  Година2001
  АуториМиленко Живковић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна133